Home Oproepen
Abonneer

Oproepen

 • 14 mei 2020 Onderzoek autisme, geloof en denkbeeldige voorstellingen Lees meer

  Wil jij helpen bij onderzoek naar autisme en geloof?

  Voor veel mensen met autisme geldt dat het invloed heeft op de manier waarop zij geloof beleven. Jaren geleden is er al onderzoek gedaan naar hoe mensen met autisme God zien en ervaren. Maar iedereen is verschillend, ook iedereen met autisme. Dus de manier waarop autisme invloed heeft op geloof, kan ook verschillend zijn. Door hier meer over te weten te komen, kan er in behandeling en begeleiding beter aangesloten worden bij mensen met autisme. Daarom doe ik nu in het kader van mijn opleiding Toegepaste Psychologie opnieuw onderzoek, en jij kunt daarbij helpen!

  Waar gaat het onderzoek over?
  Dit onderzoek gaat over denkbeeldige voorstellingen over geloof. Dat klinkt misschien vaag. Maar heb je wel eens de boeken van Narnia gelezen? Daarin wordt een soort fantasiewereld met personages beschreven. Bijvoorbeeld een ijzige koningin, die een voorstelling is van het kwaad. Of Aslan de leeuw die het kwaad overwint. Nu blijkt dat mensen met autisme soms ook soortgelijke fantasiewerelden hebben. Dat kan over neutrale personages gaan, maar ook over personages die te maken hebben met geloof. Het gaat dan om denkbeeldige voorstellingen die gaan over God, engelen of bijvoorbeeld de duivel. Of over een wereld zoals in Narnia met personages die jij alleen in gedachten ziet, en die te maken hebben met geloof. Omdat het over geloof gaat, klinkt ‘fantasiewereld’ een beetje raar en past dat ook niet. Daarom noem ik het verder ‘een denkbeeldige voorstelling’.

  Om welke soort denkbeeldige voorstelling gaat het?
  Deze voorstelling bestaat uit beelden die emoties bij je oproepen, gedachten, of lichamelijke gevoelens zoals warm of koud worden. Het is belangrijk om te bedenken dat het GEEN voorstelling is van mensen die echt bestaan of die een echt lichaam hebben zoals jij en ik. Er kunnen dingen gebeuren in de voorstelling, en daar ben jij dan bij betrokken. Jij weet ook wat de ‘personen’ denken, voelen of bedoelen. Door wat er in je voorstelling gebeurt, kan je met hen communiceren.

  Voorbeelden van communicatie waarbij je weet wat de ander wil, denkt of bedoelt zijn:
  – Praten met God, waarbij je je voorstelt hoe Hij reageert.
  – Je beschermd voelen omdat je je een voorstelling maakt over engelen die in je kamer zijn.
  -Onrustig zijn omdat je je voorstelt dat de duivel of kwade machten je willen beïnvloeden.
  – Een soortgelijk figuur als Aslan de leeuw, met wie je praat als je het moeilijk hebt.
  – Jezus of God van Wie je geen gezichtsuitdrukkingen ziet, maar wel door emoties of lichamelijke sensaties weet dat Hij naar je luistert of je aanwijzingen geeft.
  – Enzovoorts.

  Waarom wordt het onderzocht?
  In het buitenland heeft een onderzoeker gezien dat mensen met autisme zulke denkbeeldige voorstellingen hebben. Dat ging dan ook om bijvoorbeeld figuren als een Avatar in een computerspel. Maar ook om voorstellingen over God. Dat zou invloed kunnen hebben op de geloofsbeleving van mensen met autisme. Daarom zoek ik personen die christen zijn en zich herkennen in het hebben van voorstellingen die te maken hebben met God, geloof of de Bijbel en daar iets over willen delen. Die kennis kan gebruikt worden voor hulpverleners die bijvoorbeeld mensen met autisme begeleiden op het gebied van zingeving en geloof. Daarom vraag ik speciaal of je wilt aangeven bij welk kerkgenootschap je betrokken bent. Dat is niet om mensen buiten te sluiten, maar omdat de resultaten van het onderzoek dan beter toepasbaar zijn op christelijke cliënten met autisme.

  Wil jij helpen?
  – Heb jij de diagnose autisme?*
  – Ben jij tussen de 18- 60 jaar?
  – Ben je christen?
  – Heb je ervaring met denkbeeldige voorstellingen die te maken met God, geloof of de Bijbel?
  – Wil je door middel van een (telefonisch) interview wat meer vertellen over dit onderwerp?

  Stuur dan een mailtje naar: f.vandenberg@kicg.nl
  In dat mailtje mag je aangeven dat je mee wilt werken aan het onderzoek, en:
  – hoe oud je bent,
  – of je man of vrouw bent,
  – bij welk kerkgenootschap je betrokken bent.
  *Tegenwoordig wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen verschillende autisme spectrum stoornissen, maar heb je nog de diagnose syndroom van Asperger/PDD-NOS dan kun je uiteraard ook meedoen.

  Hoe werkt het?
  Voor het onderzoek worden 5 personen geïnterviewd. Dit interview vindt door de coronacrisis telefonisch of via bijvoorbeeld Skype plaats, net wat je voorkeur heeft. Het interview duurt ongeveer 45 minuten. Van dit interview wordt een tijdelijke geluidsopname gemaakt. Deze wordt vernietigd zodra ik het interview uitgeschreven heb. Je krijgt, als je dat wilt, een uitgetypt verslag van het interview. Alle informatie die je geeft tijdens het interview wordt anoniem verwerkt.

  Voor het onderzoek is het belangrijk dat zowel mannen als vrouwen meedoen, en er zoveel mogelijk variatie in de groep zit. Mochten zich meer dan 5 personen aanmelden, dan wordt daaruit een keuze gemaakt. Hoe dan ook krijg je een reactie. Mocht je in aanmerking komen dan kunnen we een afspraak maken voor een moment waarop het jou schikt. Dit zal ergens tussen half mei en eind juni zijn. Het zou erg fijn zijn als je mee wilt doen, dus ik zie je reactie graag tegemoet. Uiteraard mag je ook mailen wanneer je eerst nog vragen hebt.

  Met vriendelijke groet,
  Femmeke van den Berg

 • 23 april 2020 Input gevraagd voor Wegwijzer Autisme Lees meer

  Er is heel veel (online) informatie over autisme, op allerlei plekken. Juist daardoor kan het lastig zijn om de juiste informatie te vinden.

  Het programma Volwaardig Leven van het ministerie van VWS is een project gestart om de vindbaarheid van informatie rond autisme te verbeteren. In dit project wordt geen nieuwe informatie gemaakt, maar bestaande informatie uit allerlei bronnen geordend.

  Heb jij ervaring met informatie over (leven met) autisme? Zou je dan deze enquête (anoniem) willen invullen? Veel dank!

  https://nl.surveymonkey.com/r/Wegwijzer_Autisme

 • 23 april 2020 Wil jij samen een audio-feedback product vormgeven/ontwikkelen voor een masteronderzoek naar autisme vanuit de Universiteit van Twente? Lees meer

  Voor een masteronderzoek voor de opleiding Interaction Technology aan de Universiteit van Twente zijn wij op zoek naar mensen ouder dan 18 jaar met lichte vormen van autisme spectrum syndroom (ass) die samen willen meedenken met het ontwikkelen van een audio-feedback product. Het onderzoek staat in het teken van het ontwikkelen/vormgeven van een audio-feedback product in samenwerking met de uiteindelijke gebruikers (co-designing) zodat het product ook de juiste aansluiting kan krijgen bij de doelgroep.

  Het uiteindelijke product zal helpen om mensen met ass meer inzicht te geven in hun stressniveau, het ervaren van stress en het reduceren van spanningen. Het onderzoek is erop gericht om een audio-feedback te ontwerpen (in de vorm van geluid of muziek via headphones aan de gebruiker). Het product is bedoeld om onderdeel te worden van een wearable (een horloge met headphones).

  Er zullen meerdere fasen zijn in het onderzoek (zoals interview, brainstorm en testen) waarbij wij graag in contact komen met de doelgroep. Het doel van het contact is om te inzicht te krijgen hoe mensen met ass hun dagelijkse leven indelen en eventueel inzicht krijgen hoe zij omgaan met emoties, stress en zelfs geluid. Het contact zal voornamelijk plaatsvinden via video calling, maar als het gewenst is om alleen contact te houden via de mail is dit ook mogelijk.

  Ben jij iemand of ken jij iemand die ouder is dan 18 jaar met lichte vormen van autisme en die wel zou willen deelnemen aan dit onderzoek? Neem dan contact op via het volgende e-mailadres: audioresearchautism@gmail.com

 • 21 april 2020 Ouders en professionals voor onderzoek ouderondersteuning

  Hoe is het aanbod aan ouderondersteuning, voor ouders met een kind dat een autismespectrumstoornis heeft, afgestemd op de wensen van ouders?

  Lees meer

  Voor de afronding van het tweede jaar zocht ik een onderwerp wat mij boeide.
  In mijn werk werd ik kwam ik in aanraking met ouders die een kind met een autismespectrumstoornis begeleidden. Dit is van veel kanten een pittige opdracht waar je niet op voorbereid bent als je samen besluit dat je wel graag kinderen wilt. Om mij verder te ontwikkelen en meer aan te kunnen sluiten bij wensen van ouders heb ik de onderzoeksvraag:
  Hoe is het aanbod aan ouderondersteuning, voor ouders met een kind dat een autismespectrumstoornis heeft, afgestemd op de wensen van ouders?

  Het onderzoek wil ik graag doen onder ouders maar ook onder professionals, om te kijken wat er wordt aangeboden en waar ouders baat bij hebben. Wanneer u door uw netwerk meer ouders/ professionals kent in deze situatie wil ik u vragen om meer mensen deze lijst door te sturen. Als ZZP’er heb ik namelijk te weinig mensen in mijn eigen bestand om goed onderzoek te kunnen doen.
  Ik heb gekozen voor open vragen zodat u zo veel mogelijk uw eigen ervaring kunt beschrijven.
  Alle gegevens en antwoorden zijn anoniem en worden vertrouwelijk behandeld.
  Bij voorbaat wil ik u alvast heel erg bedanken dat u de moeite neemt om mij verder te helpen met mijn onderzoek.
  De uitkomsten kan ik weer verder uitdragen.
  Wanneer u graag het onderzoek wilt ontvangen, wanneer het klaar is, kunt u dat aangeven.

  Met vriendelijke groeten,

  Katrina Huisman

  Voor eventuele vragen kunt u mij mailen of bellen.
  Mailadres: info@abcorantijn.nl

 • 17 maart 2020 Gezocht: vrouwen met ASS voor scriptie Lees meer

  Voor mijn scriptie (maatschappelijk werk), doe ik onderzoek naar vrouwen met ASS en vooral het gevaar van misdiagnoses en hoe we ASS bij vrouwen eerder kunnen signaleren.

  Daarvoor ben ik heel erg benieuwd naar ervaringen. Mocht u ervoor openstaan, zou ik u heel graag willen interviewen. Dit om te zorgen dat er meer aandacht aan wordt besteed. Wilt u toch liever een online gesprek of even bellen, dan sta ik daar ook voor open!

  Reacties kunnen naar carolinemeulenbelt1995@gmail.com.

  Ik hoor graag!

  Caroline Meulenbelt

 • 9 maart 2020 Gezocht: vrouwen met autisme (70 jaar en ouder) voor wetenschappelijk onderzoek Lees meer

  Aan de Universiteit van Amsterdam doen wij sinds enkele jaren onderzoek naar veroudering bij mensen met een autismespectrum diagnose (ASD). Het huidige onderzoek kijkt naar een breed scala aan facetten van het ouder worden, zoals hoe cognitieve functies zich ontwikkelen bij volwassenen met een ASD en het verloop van lichamelijke, sociale en emotionele klachten.

  Tevens richt het onderzoek zich op camouflage bij volwassenen met ASD en het verloop van de menopauze bij vrouwen met ASD. Aan dit grootschalige onderzoek doen reeds 360 volwassenen met een ASD en 357 deelnemers zonder een ASD tussen de 30 en 90 jaar mee! We zijn echter nog specifiek op zoek naar vrouwelijke deelnemers tussen de 70-89 jaar met een ASD. Bent u of kent u iemand die ons zou kunnen en willen helpen? Neem dan contact op met de onderzoekers via aging@adhd-autisme.nl.

  U kunt zich ook direct aanmelden >>

 • 27 februari 2020 Gezocht: ouders met kennis over autisme bij meisjes Lees meer

  Ik ben op zoek naar professionals en ouders met ervaring/kennis over autisme bij meisjes.

  Momenteel ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek over autisme bij meisjes aan Avans in Breda. Het doel van mijn onderzoek is om kennis te vergroten over autisme bij meisjes. Hiervoor heb ik ervaringen en kennis nodig van professionals en ouders.

  Mocht je kennis of ervaring hebben met deze doelgroep en wil je deelnemen aan mijn onderzoek, stuur mij dan gerust een bericht. Reacties kunnen naar: jannediepstraten@hotmail.com.

  Alvast bedankt,

  Janne Diepstraten

 • 27 november 2019 Gezocht: participanten wetenschappelijk onderzoek - stabiliteit ASS Lees meer

  Het aantal kinderen dat in de afgelopen jaren is gediagnosticeerd met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), is viervoudig toegenomen. Vanuit Erasmus Universiteit Rotterdam wordt er onderzoek gedaan naar de stabiliteit van ASS over de tijd. Hiervoor wordt gezocht naar gezinnen met thuiswonende kinderen/jongvolwassenen van 6 tot 20 jaar die gediagnosticeerd zijn met ASS.

  Om te bepalen of er sprake is van stabiliteit van ASS bij deze kinderen/jongvolwassenen, worden vragenlijsten afgenomen en vinden er huisbezoeken plaats. In totaal zullen er drie meetmomenten plaatsvinden over een periode van 2 jaar. In deze 2 jaren krijgt u 3 maal een vragenlijst om in te vullen en komen er 2 studenten van Erasmus Universiteit Rotterdam bij u op huisbezoek.

  Tijdens het huisbezoek wordt gevraagd of u als ouder samen met uw kind met autisme twee spellen wil spelen. Als het kind/de jongvolwassene thuiswonende broers en/of zussen heeft, spelen zij ook twee spellen met elkaar. Tijdens deze spellen wordt de interactie geobserveerd. Daarnaast wordt er een kort interview gehouden met ouder(s), kind en eventueel broer en/of zus. Het huisbezoek wordt gefilmd en duurt gemiddeld een uur. Het filmmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek.

  Als dank voor de moeite en tijd die de gezinnen willen vrij maken voor dit onderzoek, ontvangt elk kind/elke jongvolwassene aan het eind van ieder huisbezoek een cadeautje. Daarnaast wordt bij uw zoon/dochter met autisme een gratis intelligentietest afgenomen en worden de autismekenmerken in kaart gebracht door middel van een ADOS. Ook mogen de ouders een gratis lezing over ASS bijwonen. Verder maakt het hele gezin kans op een weekendje weg wanneer de twee meetmomenten hebben plaatsgevonden.

  Heeft u een zoon/dochter met ASS van 6-20 jaar die bij u thuis woont, bent u benieuwd of ASS verandert over de tijd en lijkt het u een leuke ervaring om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek, stuur dan een mailtje naar onderzoekautisme.eur@gmail.com met uw naam en telefoonnummer. Binnen vier weken zal er contact met u worden opgenomen.

  Met vriendelijke groeten,

  Het onderzoeksteam van Erasmus Universiteit Rotterdam

 • 11 november 2019 Scriptie-onderzoek naar thuiszittende kinderen met Autisme Spectrum Stoornis Lees meer

  Steeds meer kinderen komen een periode thuis te zitten na een vorm van (dag)behandeling, een vervolgplek in het basisonderwijs is er niet altijd, of er zijn lange wachttijden. Zo ook in het SBO, vele kinderen met een autismespectrum stoornis (of andere problematieken/stoornissen) zitten een periode van drie weken of langer thuis door deze wachttijden. Deze kinderen worden niet meegenomen in de cijfers van thuiszitters, ze zijn namelijk al aangemeld op een school en hoeven dus ‘alleen maar te wachten’.

  Mijn naam is Thalassa Vergunst, ik ben een studente aan de Hogeschool Rotterdam en ik ben bezig met mijn afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden voor deze thuiszittende kinderen. Ik richt mij hierbij op de sociale vaardigheden van het kind en hoe deze gedurende de periode van thuiszitten gestimuleerd kunnen worden.

  Er zijn een aantal punten waar ik rekening mee moet houden voor mijn onderzoek:
  – U heeft een kind met een autismespectrum stoornis in de leeftijd van 5 tot 7 jaar
  – U kind zit momenteel thuis of heeft in het afgelopen jaar een periode langer dan vier weken thuisgezeten door een wachtlijst in het SBO
  – De voorkeur gaat uit naar kinderen die voor het thuiszitten een vorm van behandeling hebben gevolgd, voordat zij naar het vervolgonderwijs konden gaan

  Voor mijn onderzoek heb ik een enquête opgesteld met een tiental vragen gericht op de periode van thuiszitten en hoe deze periode door u ervaren is. Onderstaand vindt u een link en de QR-code naar mijn online enquête, ik hoop dat u deze vragen wil beantwoorden voor mijn onderzoek. Het beantwoorden zal zo’n 5 à 10 minuten duren. De antwoorden zullen anoniem gebruikt worden in mijn onderzoek.

  Vul hier de enquête in >>

  Alvast hartelijk dank,
  Thalassa Vergunst

 • 16 september 2019 Ervaringen met autismevriendelijke initiatieven Lees meer

  Voor een wetenschappelijk artikel ben ik op zoek naar mensen die ervaringen hebben met een initiatief op het gebied van autismevriendelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld een autismevriendelijke kermis of filmvoorstelling zijn. Ook ben ik op zoek naar mensen die herinneringen hebben aan of geïnspireerd zijn door de campagne rond autismevriendelijkheid van het Fonds Psychische Gezondheid in (2009).

  Reacties kun je mailen naar F.Boven@rug.nl

 • 20 juli 2019 NAR zoekt deelnemers onderzoek

  In Nederland hebben naar schatting 190.000 mensen een autismespectrumstoornis (ASS). We weten nog te weinig over de levensloop van mensen met autisme om hen optimaal te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Om deze reden is het Nederlands Autisme Register (NAR) opgericht. Het NAR is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de Vrije Universiteit Amsterdam.

  Het doel van het NAR is om de levensloop van kinderen, adolescenten en volwassenen met autisme (en een verstandelijke beperking) voor langere tijd te volgen via online vragenlijsten. Daarnaast wil het NAR in samenwerking met de NVA opkomen voor de belangen van mensen met autisme – in al hun diversiteit. Meer informatie vindt u op www.nederlandsautismeregister.nl

  Wij zijn hard op zoek naar:

  • ouders van jonge kinderen met autisme of
  • vertegenwoordigers van mensen met autisme en een verstandelijke beperking of
  • mensen die geen autisme hebben en tot de controlegroep kunnen behoren.

   

  Lees meer

  Door de samenwerking tussen het NAR en de NVA is het mogelijk om aan de ene kant beter inzicht te krijgen in de omvang van de problemen bij deze doelgroep en aan de andere kant beter op te kunnen komen voor de belangen van mensen met autisme, zowel voor jong als oud. Samen kunnen we bouwen aan meer begrip en kansen voor kinderen en volwassenen met autisme.

  Deelnemers ontvangen ongeveer één keer per jaar een online vragenlijst. Per keer kan de deelnemer beslissen of hij/zij wil meedoen. Deelname aan het register is vrijwillig en gratis. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en opgeslagen in een beveiligd systeem.

  Meer info en aanmelden kan via www.nederlandsautismeregister.nl

 • 11 juli 2019 Kinderen (8-14 jaar) gezocht voor onderzoek naar taalvermogens van kinderen met autisme Lees meer

  De Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar kinderen in de leeftijd van 5 t/m 14 jaar die mee willen doen aan een grootschalig onderzoek naar de taalvermogens van kinderen met en zonder autismespectrumstoornissen (ASS). Het zou heel fijn zijn als u mee wilt doen!

  Waar gaat het onderzoek over?
  In dit taalonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt onderzocht hoe goed kinderen met en zonder ASS taal gebruiken en begrijpen. Verder wordt er gekeken op welke punten hun taalgebruik en taalbegrip samenhangt met andere mentale vaardigheden. Het onderzoek is geen taaltest waarvoor uw kind slaag of zakt. Integendeel, juist uit de spontane en natuurlijke taal van kinderen leren wij hoe hun taalverwerkingsproces verloopt.

  Waarom is dat belangrijk?
  Meer kennis over de taalontwikkeling is belangrijk, omdat het kan helpen om eventuele problemen al in een vroeg stadium te ontdekken. Door de taalproductie en het taalbegrip van kinderen met ASS te vergelijken met die van kinderen zonder ontwikkelingsproblemen kunnen we te weten komen wat de precieze verschillen zijn, en waar mogelijk problemen liggen. Daardoor kan in de toekomst in de hulpverlening of op school de aandacht gericht worden op die gebieden waar dat het meeste nodig is.

  Wat wordt er van u gevraagd?
  Het onderzoek zal bestaan uit twee sessies van elk ongeveer 3 uur. In de eerste sessie zal de onderzoeker bij u thuis komen, maar u mag natuurlijk ook naar het onderzoekslab op de universiteit komen als u dat prettiger vindt. We doen hier een aantal taakjes om onder andere sociale vaardigheden, algemene intelligentie en algemene taalvaardigheid te meten. In de tweede sessie zal u samen met uw kind naar het onderzoekslab op de universiteit komen. Hier zal uw kind een aantal taken doen achter de computer terwijl u vragenlijsten invult over de ontwikkeling van uw kind. Alle gegevens worden volstrekt anoniem verwerkt.

  Uw reiskosten worden vergoed en u krijgt een digitale cadeaubon twv €20,-

  Heel erg bedankt alvast!

  Drs. Iris Scholten
  Drs. Vera Hukkers
  Drs. Irene Mognon
  Prof. dr. Petra Hendriks
  Dr. Catharina Hartman
  Dr. Simone Sprenger

  Contact: L.I.Scholten@rug.nl
  Telefoon: 050 363 6683
  Aanmelden of meer informatie? Ga naar www.taalonderzoekautisme.nl

 • 27 mei 2019 Adolescenten gezocht voor onderzoek naar beweging

  Vanuit de Hogeschool van Amsterdam doe ik onderzoek naar hoe we adolescenten meer kunnen stimuleren te bewegen. Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar adolescenten tussen de 12 en 18 jaar! Zoals bekend bewegen steeds meer adolescenten onvoldoende. Verder is het bekend dat adolescenten met een aandoening meestal nog meer moeite hebben om te bewegen. Dat is niet alleen schadelijk voor hun directe gezondheid, maar heeft ook effecten voor hun gezondheid als zij volwassen zijn.

  Lees meer

  Het beweeggedrag van adolescenten is bepalend voor het beweeggedrag op latere leeftijd, waardoor een vroege interventie heel belangrijk is. Maar welke en hoe?

  Ben jij tussen de 12 en 18 jaar en wil je meedoen? Klik dan nu op de volgende link: https://www.thesistoolspro.com/goto/SeriousGaming en doe mee!
  De vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten en bevat vragen over beweeg- en game gedrag, en hoe middelbare scholieren tegenover het veranderen van dit gedrag staan.

  Verder ben ik ook nog op zoek naar 16 deelnemers in de leeftijd van 12 voor de ‘brainstormsessie’ die ongeveer 1 lesuur duurt. Tijdens deze sessie kunnen we dieper ingaan op de materie en specifieker achterhalen waarom ‘adolescenten’ een methode of boodschap wel of niet aanspreekt. Meedoen? Stuur dan een mail naar Koen Langeslag: a.k.langeslag@hva.nl
  Het onderzoek is volledig anoniem. Data zal niet op naam worden genoteerd. Er wordt alleen gevraagd naar geslacht en leeftijd.