Home Over autisme Onderzoek naar autisme Autisme Werkt

Autisme Werkt

NVA betrokken bij groot nieuw onderzoek 

De NVA is betrokken bij het onderzoek ‘Autisme Werkt’ en richt zich op hoe mensen met autisme succesvol kunnen blijven werken. Autisme Werkt wil op de arbeidsmarkt een doorbraak creëren om duurzame arbeidsparticipatie te bevorderen. De betrokken partijen willen dit doen door zich samen sterk te maken voor het toepassen van bestaande en bewezen strategieën in de praktijk.

Dit project is van groot belang, omdat veel mensen met autisme moeite hebben met het vinden en behouden van werk. Het (neuro-)diverse onderzoeksteam bestaat uit mensen met autisme, wetenschappers, werknemers, werkgevers en professionals op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hoogleraar Sander Begeer van het Nederlands Autisme Register en de Vrije Universiteit Amsterdam is betrokken bij dit onderzoek.

“Diversiteit en inclusie is een ingewikkelde opgave waarvoor veel organisaties in Nederland zich dagelijks inzetten. Een arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen is belangrijk voor (potentiële) werknemers. Maar in deze tijden van arbeidsmarktkrapte is het benutten van arbeidspotentieel ook belangrijk voor werkgevers. Zoveel mogelijk voorkomen van uitval of verzuim en het behouden van talent hoort daarbij. Een passende werkomgeving is er vaak niet voor mensen met autisme. Meestal is dat geen kwestie van onwil, maar van tekort aan expertise en ondersteuning”, aldus Begeer.

Samenwerking wetenschap en praktijk

Het onderzoeksproject is een initiatief van een groot aantal partijen, met samenwerkingen tussen en binnen wetenschap en praktijk. De betrokken kernpartners zijn: Vereniging van autisme ambassadeurs (VAA), Stichting Vanuit Autisme Bekeken (VAB), Het Nederlands Autisme Register (NAR), Human Total Care (HTC), AWVN/De Normaalste Zaak, CNV jongeren, Vrije Universiteit Amsterdam, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universiteit Utrecht en Amsterdam UMC.

Overige betrokkenen zijn de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), verzuimverzekeraars, UWV en verschillende werkgevers en werkgeversorganisaties. In het project wordt een leergemeenschap voor stakeholders opgericht die mee denkt en doet in diverse deelstudies. De looptijd van het project is 6 jaar en de verwachte startdatum is zomer 2024.

Dit onderzoek is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs (NWO).

Doe mee!

De onderzoekers zijn nog op zoek naar samenwerkingspartners om zich aan te sluiten bij het onderzoek. Aanmelden en meer info via info@nederlandsautismeregister.nl