Home 40 mensen, 40 verhalen Hilde Geurts

Hilde Geurts

Hilde Geurts is hoogleraar klinische neuropsychologie en bijzonder hoogleraar autisme gedurende de levensloop, aan de programmagroep Brein & Cognitie, afdeling psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Ze is ook werkzaam bij het Dr. Leo Kannerhuis. Als hoofd van de onderzoeksgroep d’Arc (Dutch Autism and ADHD research group) doet ze onder andere onderzoek naar veroudering, cognitieve functies (zoals executieve functies, aandacht en geheugen) en interventies voor autisme en ADHD.

‘Mijn grootste zorg is de uitvergroting van zogenaamde tegengestelde belangen. De verschillende partijen die zich met autisme bezighouden zouden vooral met elkaar samen moeten werken en niet met elkaar concurreren om zich ten opzichte van elkaar te profileren. Omdat het uiteindelijke doel, namelijk een beter leven met autisme, voor ieder van deze partijen gelijk is.

Mijn wens voor de toekomst van mensen met autisme in onze maatschappij is dat er acceptatie komt en ondersteuning waar nodig.’

Sluiten
Word nu lid!