Home Over autisme Autisme en werk Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Op het gebied van werken met autisme
 • ParticipatiewetOndersteuning aan mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard Lees meer
  • Vanuit de Participatiewet wordt ondersteuning geboden aan mensen die niet volledig en voor langere tijd arbeidsongeschikt zijn en bij een gewone werkgever werkzaam zijn;
  • De Participatiewet voorziet in uitbetaling van 70% van het wettelijk minimumloon, maar er geldt een inkomens-, partnertoets en kostendelersnorm;
  • De gemeente kan middelen uit de Participatiewet inzetten om mensen te helpen een baan te vinden (werkplekaanpassingen, jobcoach of bijvoorbeeld scholing);
  • Iedere regio kent een zogeheten werkbedrijf waarin sociale partners, de gemeente en het UWV overleggen over de ondersteuning die zij kunnen bieden aan mensen die voor langere tijd gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn;
  • Sinds 1 januari 2015 is de Wajong alléén nog toegankelijk voor mensen die volledig en voor altijd arbeidsongeschikt zijn. Mensen die voor deze datum al een Wajonguitkering hadden worden herkeurd.
  • Bij sociale werkvoorzieningen worden sinds 2015 geen nieuwe mensen meer aangenomen. Mensen die al werkzaam waren bij een sociale werkvoorziening stromen op een natuurlijke manier uit. Voor mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken komen er nieuwe beschutte werkplekken;
  • Gemeenten moeten bijstandsuitkering verlagen van personen die niet voldoen aan arbeidsverplichtingen, of als zij hun woonlasten delen;

  Meer informatie:

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet/gevolgen-participatiewet

   

 • Wet Gelijke BehandelingDiscriminatie en ontslag vanwege autisme mag nietLees meer

  In de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte (WGBH/CZ) is onder andere vastgelegd dat discriminatie op het werk vanwege een chronische ziekte of handicap is verboden.

  Meer informatie:

  – Informatie over Werken met een Beperking van het College voor de Rechten van de Mens

   

 • Wet- en regelgevingno-riskpolis, loonkostensubsidie, loondispensatie, jobcoaches, quotum arbeidsgehandicapten, beschutte werkplek & banenafspraakLees meer

  No risk polis: voor arbeidsgehandicapte werknemers die uitvallen door ziekte betaalt het UWV soms een groot deel van de loonkosten. Voor een werknemer die een Wajong-uitkering krijgt, of ooit heeft gekregen, geldt de no-riskpolis tot zijn pensioen.

  loonkostensubsidie: hiervoor kunnen werkgevers in aanmerking komen als als zij mensen met een arbeidsbeperking – voor wie de gemeente verantwoordelijk is – in dienst nemen.

   loondispensatie: als een Wajonger door zijn of haar beperking minder productief is, vult het UWV het salaris aan tot minimaal vijfenzeventig procent van het minimumloon.

  jobcoaches: In principe vergoeden UWV of de gemeente de inzet van jobcoaches tot maximaal drie jaar. Werkgevers kunnen ook een vergoeding te krijgen voor eigen inzet van jobcoaching (interne jobcoach).

  Quotum Arbeidsgehandicapten:  Het bedrijfsleven en de overheid moeten zorgen voor voldoende banen voor arbeidsgehandicapten. Het bedrijfsleven moet zorgen voor 100.000 banen voor deze doelgroep en de overheid voor 25.000 banen. Het quotum houdt in dat elk bedrijf met meer dan vijfentwintig werknemers wordt verplicht om minimaal vijf procent van de banen te laten vervullen door arbeidsgehandicapte werknemers.

  Beschutte werkplek: beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Zij hebben op de werkvloer meer begeleiding en meer aanpassingen nodig dan van een reguliere werkgever kan worden verwacht.  Sinds 1 januari 2015 moeten gemeenten beschut werk aanbieden. Dat kan bij de gemeente zelf zijn, maar ook bij een sociaal werkbedrijf of een reguliere werkgever. Beschut werk valt niet onder de zogeheten banenafspraak.

   

 • Woordenlijst werkHieronder vind je een aantal veel voorkomende arbeidsmarkttermen. Lees meer

  Beschutte werkplek: beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Zij hebben op de werkvloer meer begeleiding en meer aanpassingen nodig dan van een reguliere werkgever kan worden verwacht.  Sinds 1 januari 2015 moeten gemeenten beschut werk aanbieden. Dat kan bij de gemeente zelf zijn, maar ook bij een sociaal werkbedrijf of een reguliere werkgever. Beschut werk valt niet onder de zogeheten banenafspraak.

  loonkostensubsidie: hiervoor kunnen werkgevers in aanmerking komen als als zij mensen met een arbeidsbeperking – voor wie de gemeente verantwoordelijk is – in dienst nemen.

   loondispensatie: als een Wajonger door zijn of haar beperking minder productief is, vult het UWV het salaris aan tot minimaal vijfenzeventig procent van het minimumloon.

  Ervaringscertificaat: het ervaringscertificaat (EVC) is een bewijs van wat je weet en kunt. Het geeft extra kansen op de arbeidsmarkt. Een ervaringscertificaat is aan te raden als je kennis en werkervaring hebt waarvoor je geen diploma’s kunt laten zien. www.regelhulp.nl 

  Open sollicitatie: bij een open sollicitatie stuur je op eigen initiatief een sollicitatiebrief naar een werkgever. Je reageert dus niet op een vacature die de werkgever zelf heeft gepubliceerd. Voordeel is dat je niet één van de velen bent die reageert, zoals bij een standaardvacature. De kans dat je wordt opgemerkt is hierdoor groter. Aan de andere kant bestaat de kans dat de werkgever niemand nodig heeft. Werkgevers bewaren open sollicitaties wel vaak, voor als ze later weer mensen nodig hebben. Je kan ook vragen of een werkgever je een seintje wil geven als er wél een vacature is.

  Reguliere baan: een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract), of onbepaalde tijd (vast contract). Je krijgt salaris van de werkgever. Er is geen speciale begeleiding of bijzondere regelingen in verband met een arbeidshandicap.

  Startkwalificatie: een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger. Iedere jongere is verplicht een startkwalificatie te halen. Als je op je 23e geen startkwalificatie hebt, ben je officieel een ‘voortijdig schoolverlater’.

  Stage: je werkt tijdens je opleiding langere tijd (ongeveer vijf maanden tot een jaar) bij een bedrijf of instelling om je kennis in de praktijk te brengen en werkervaring op te doen. Een ‘snuffelstage’ duurt veel korter en is bedoeld als kennismaking met een beroep. www.stagemarkt.nl

  Zzp-er: zelfstandig ondernemer zonder personeel.

  Beschutte werkplek: beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Zij hebben op de werkvloer meer begeleiding en meer aanpassingen nodig dan van een reguliere werkgever kan worden verwacht.

Sluiten
Word nu lid!