Home Over autisme Onderzoek naar autisme Schoolplein-project

Schoolplein-project

Onderzoek naar sociale inclusie voor iedereen

De NVA participeert in het Schoolplein-project. Dit project, met en voor jongeren, creëert een inclusieve schoolomgeving buiten het klaslokaal, wat de kwaliteit en kwantiteit van sociale participatie voor jongeren op school bevordert.

Naar school gaan is meer dan alleen lessen volgen en toetsen maken. Op school breng je ook tijd door met je klasgenoten en je vrienden. Dit is niet voor iedereen even gemakkelijk. Het Schoolplein-project richt zich op de sociale inclusie van alle leerlingen en leerlingen met autisme in het bijzonder. In dit onderzoek willen de onderzoekers een inclusieve schoolomgeving in kaart brengen en waar nodig de omgeving aanpassen om het toegankelijker te maken voor alle leerlingen, in het bijzonder voor leerlingen met autisme. Daarom komen in dit project verschillende expertises bij elkaar: psychologie, architectuur, data science, en bestuurskunde.

Het onderzoek loopt 3 jaar en is in 2019 van start gegaan. In het eerste jaar brengen de onderzoekers de situatie op scholen in kaart. Dit doen ze door met leerlingen, docenten en schoolleiding in gesprek te gaan en vragenlijsten af te nemen. Daarnaast meten ze met behulp van sensoren hoe leerlingen zich door de school bewegen.

Advies aan scholen

In het tweede jaar wordt met verschillende experts een interventie ontworpen. Binnen de mogelijkheden van de school wordt een advies uitgebracht en wordt een interventieschema aangeboden. Hierbij gaat het om mogelijke aanpassingen van het gebouw (binnen regulier onderhoud), het creëren van bewustzijn over diversiteit en inclusie, en het maken van een curriculum voor het team op school.

In het derde jaar wordt de interventie geïmplementeerd en zal het effect hiervan worden gemeten.

Om dit project te kunnen uitvoeren, is er een subsidie van NWO verkregen.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Leiden – Delft – Erasmus en Groningen, en vindt plaats in het kader van het Center for BOLD Cities.

Onderzoeker Lisa van Klaveren is contactpersoon voor dit project. NVA is één van de samenwerkingspartners en is betrokken bij de werving van deelnemers en de communicatie in dit project. Voor meer informatie zie: https://kindenemotie.nl/schoolplein-project