Home Over ons Samenwerkingsrelaties

Samenwerkingsrelaties

In onze belangenbehartiging werken we waar mogelijk samen met andere partijen die vergelijkbare doelen nastreven. Onze belangrijkste samenwerkingsrelaties:

VriendenLoterij

1402 Regenboog

De NVA is sinds 2009 beneficiënt van de VriendenLoterij. Van de VriendenLoterij ontvangen wij jaarlijks een bijdrage van € 200.000,- uit de ongeoormerkte lotenopbrengst. Daarnaast heeft de NVA in 2014 een extra bijdrage gekregen voor het project AutThere en in 2016 voor het project Autisme Jonge Kind (oorspronkelijke naam Fast Lane Autisme) in samenwerking met Stichting Papageno. In totaal is tot nu toe door de NVA € 3,1 miljoen ontvangen van de VriendenLoterij. Klik hier voor de lijst van projecten die mede mogelijk gemaakt zijn door de VriendenLoterij.

Daarnaast ontvangen wij een bijdrage van de VriendenLoterij uit de opbrengst van loten van mensen die specifiek voor de NVA meespelen. Van ieder verkocht lot ontvangt de NVA de helft van de inleg. De door de leden gekozen bijdragen bedragen van 2009 tot nu tot toe is al meer dan € 250.000,-.

Doet u ook voor ons mee aan de VriendenLoterij?

De VriendenLoterij steunt organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn in Nederland. Het leuke is dat u zelf bepaalt voor welk goede doel u meespeelt. Tenminste 40% van uw inleg gaat rechtstreeks naar het doel van uw keuze.

Wilt u de NVA steunen en kans maken op prachtige prijzen? De VriendenLoterij maakt het mogelijk! Tenminste 40% van je inleg gaat direct naar de NVA en jij maakt elke maand kans op een prijzenpakket met mooie prijzen.

Ga snel naar vriendenloterij.nl/nva of bel 088 – 020 1020 (normaal tarief) en speel vandaag nog mee! Vanaf januari 2020 kost een lot € 14,- per trekking. Er zijn 14 trekkingen per jaar. Op www.vriendenLoterij.nl/speluitleg vindt u meer informatie.

 

Omzetten loten VriendenLoterij voor NVA?

Doet u al wel mee met de VriendenLoterij, maar nog niet specifiek voor de NVA als goede doel? Bel dan naar de VriendenLoterij op tel. 088 – 020 1020 (normaal tarief) en geef dan aan dat u graag wil dat de NVA (nr. 310100) uw goede doel wordt. De helft van uw inleg komt dan ten goede aan de NVA. Want u laat mensen met autisme toch niet aan hun lot over? Lees hier meer over de VriendenLoterij

 

Ook op het Goed Geld Gala 2019 mocht de NVA een cheque voor een prachtig bedrag ontvangen van de Vriendenloterij. Op de foto vlnr: Gerdy Harteveld (voorzitter NVA), Irene Moors (ambassadeur VriendenLoterij) en Henri Mandemaker (fondsenwerver NVA).
(fotocredits Roy Beusker Fotografie)

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

MIND is de koepelorganisatie van patiënten- en ouderverenigingen voor mensen met psychiatrische problematiek en hun naasten. Omdat autisme formeel een psychiatrische diagnose is, en er diverse gemeenschappelijke belangen zijn als het gaat om mensen met psychiatrische problematiek en hun naasten is de NVA aangesloten bij deze koepelorganisatie.

Meer informatie:  https://mindplatform.nl/

Ieder(in)

Platform VG, de koepelorganisatie van patiënten- en ouderverenigingen voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, en de CG-Raad (Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland) zijn per 1 januari 2014 samengegaan in de nieuwe koepelorganisatie Ieder(in). Omdat een deel van de mensen met autisme daarnaast ook een verstandelijke beperking heeft, vindt de NVA het belangrijk om ook de specifieke belangen van deze groep goed te behartigen. Om die reden zijn we aangesloten bij deze nieuwe koepel.

Meer informatie: www.iederin.nl

Balans

Balans is de oudervereniging voor ouders van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen, waaronder ook autisme. De belangen van ouders van kinderen met autisme komen voor een belangrijk deel overeen met de belangen van de leden van Balans, en dat is voor de NVA reden om in concrete activiteiten en in de belangenbehartiging nauw samen op te trekken.

Meer informatie: www.balansdigitaal.nl

Nederlands Autisme Register

Het Nederlands Autisme Register (NAR) is opgericht door NVA in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Het doel van dit register is om via online vragenlijsten zoveel mogelijk informatie te verzamelen over mensen met autisme in Nederland. Hierdoor kunnen we meer inzicht krijgen in de verschillen tussen mensen met autisme. In het register staan kinderen én volwassenen met autisme ingeschreven.

Meer informatie: www.nederlandsautismeregister.nl

Academische Werkplaatsen Autisme

De NVA is actief betrokken bij de Academische Werkplaatsen Autisme Reach-Aut en Samen Doen. De NVA denkt mee over de onderzoeksvragen, levert ervaringsdeskundigen, werft deelnemers voor onderzoek en draagt bij aan brede verspreiding van onderzoeksresultaten via haar magazine Autisme Magazine, de website www.autisme.nl, digitale nieuwsbrief AutiNieuws, social media en jaarlijks Autismecongres.

Meer informatie: www.reach-aut.nl en www.autisme-samendoen.nl

Regionale intersectorale autismenetwerken

In de regionale intersectorale autismenetwerken werken organisaties uit verschillende sectoren met elkaar samen in de zorg voor en ondersteuning van mensen met autisme op alle levensterreinen. In het netwerk zijn organisaties vertegenwoordigd uit o.a. de gehandicaptenzorg, GGz, jeugdzorg, MEE, onderwijs, werk, CCE en zorgverzekeraars. Ook de NVA is vertegenwoordigd als belangenbehartiger van mensen met autisme.  Op de websites van de netwerken is meer informatie te vinden over welke partijen in de regio betrokken zijn bij het netwerk enwie de coördinator van het netwerk is. Ook staan hier belangrijke adressen op het gebied van zorg en autisme in de regio.

Meer informatie: Regionale intersectorale autismenetwerken

 

Sluiten
Word nu lid!