Home Over autisme Onderzoek naar autisme Onderzoeksagenda Autisme

Onderzoeksagenda Autisme

Naar welke onderwerpen moet onderzoek gebeuren volgens mensen met autisme en hun naasten?

De NVA is betrokken bij dit project waarbinnen onderzoekers een inventarisatie maken van onderzoeksbehoeften vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten. De NVA is deelnemer aan de stuurgroep van dit project.

De Onderzoeksagenda Autisme (OZA) beschrijft naar welke onderwerpen onderzoek zou moeten gebeuren volgens (jong)volwassenen met autisme (16+), ouders van een kind met autisme (16-) en wettelijk vertegenwoordigers van volwassenen met autisme en een zware zorgbehoefte.

Resultaat
Een beschrijving van thema’s (en subthema’s) waar toekomstig onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van autisme zich zou kunnen richten. De resultaten van het project ‘Onderzoeksagenda Autisme’ dienen als input voor het (vervolg)project ‘Kennisagenda Autisme’, dat wordt uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Autisme.

Achtergrondinformatie
Het project wordt uitgevoerd door PAS en Karins Consultancy. Met betrokkenheid van het NAR en de NVA. Het project is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van ZonMw.

Contact en meer informatie:
Onderzoeker Karin van den Bosch is contactpersoon voor dit project. Voor meer informatie zie: https://onderzoeksagenda-autisme.nl

Sluiten
Word nu lid!