Home 40 mensen, 40 verhalen Pauline van Lijden

Pauline van Lijden

Pauline van Lijden is al elf jaar coördinator en vrijwilliger van het Autisme Info Centrum Groningen. Zij heeft een zoon met autisme en een verstandelijke beperking.

‘Er is helaas nog te weinig geld beschikbaar en daarnaast te weinig begrip en kennis over wat er mogelijk is aan zorg en begeleiding voor mensen met autisme. Daarom zijn er nog te veel mensen met autisme die niet voldoende zorg en/of begeleiding krijgen die nodig is om zich staande te houden in het leven.

Het zou mooi zijn als de maatschappij mensen met autisme in staat stelt om werkelijk deel te nemen aan onderwijs, wonen en werk. Zodat zij niet buiten de boot vallen en hun waarde kunnen laten zien voor diezelfde maatschappij. Ik ben er trots op dat wij als Autisme Info Centrum ons steentje bijdragen aan het vergroten van kennis en begrip en daarnaast het versterken van de eigen kracht.’

Sluiten
Word nu lid!