Home Over autisme Autisme en werk Werken met autisme Werkgevers

Werkgevers

Loyale en resultaatgerichte werknemers

Werknemers met autisme vind je in alle denkbare sectoren. De meeste mensen met autisme werken echter in de zorg en in de ict, zo blijkt uit gegevens van het Nederlands Autisme Register (NAR).  Sterke punten die vaak in verband worden gebracht met autisme zijn onder andere: oog voor detail, resultaatgerichtheid, analytisch denken, eerlijkheid, loyaliteit en technisch inzicht.

Onbekendheid met autisme en hardnekkige vooroordelen weerhouden werkgevers er soms van om in zee te gaan met een werknemer met autisme. Een gemiste kans, want mensen met autisme kunnen een waardevolle aanvulling zijn op de werkvloer. Het zijn vaak loyale, eerlijke en resultaatgerichte medewerkers die zich goed kunnen specialiseren. En die – niet onbelangrijk – vaak lang bij een bedrijf blijven als zij het er eenmaal naar hun zin hebben.

Werknemers met autisme die steun ondervinden van hun werkgever en collega’s zijn het meest succesvol, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Die steun kan bijvoorbeeld bestaan uit de bereidheid om aanpassingen te verrichten op de werkvloer. Heel vaak gaat het hierbij om relatief kleine veranderingen. Een voorbeeld is dat de radio op de werkvloer minder hard wordt gezet (of helemaal uitgaat) of dat een bureau niet langer op een plek staat waar veel mensen langslopen.

Gelukkig valt ‘autismevriendelijk’ op de werkvloer steeds vaker samen met ‘werknemervriendelijk’. Zo zouden stress en extreme tijdsdruk volgens het populaire boek It doesn’t have to be crazy at work – volgens The Economist het allerbeste managementboek van 2018 – op de moderne werkvloer een uitzondering moeten vormen en niet de regel.

 

Check hieronder alle tips over autisme & werk! 

Of lees hier een korte versie: 10 tips voor werkgevers 

 

 • Talenten en aandachtspuntenWaardevolle werknemersLees meer

  Toegegeven, een medewerker met autisme kan u aanvankelijk extra tijd en energie kosten. Zo is het heel belangrijk uit te zoeken of er situaties zijn die de werknemer lastig vindt. En welke aanpassingen hierbij kunnen helpen. Het gaat hierbij meestal om kleine, makkelijk te realiseren zaken. Stel dat iemand bijvoorbeeld erg wordt afgeleid door een raam, dan is het voldoende om zijn bureau op een andere plek te zetten.

  Medewerkers met autisme zijn vaak: 

  • analytisch sterk• innovatief, denken buiten kaders,• nauwkeurig• zorgvuldig op detailniveau • gemotiveerd • betrouwbaar• eerlijk • perfectionistisch• harde werkers en resultaatgericht.

  Aandachtspunten:

  • Zorg voor een vast aanspreekpunt.• Onderzoek of er aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld een prikkelarmere werkplek.• Evalueer regelmatig.• Wees alert tijdens overgangsmomenten zoals een promotie, verhuizing of nieuwe baan. • Wees alert op oververmoeidheid• Breid het aantal taken en uren liefst geleidelijk uit.• Bied, indien nodig, hulp bij het plannen en organiseren• Heb geduld. • Zorg, voor zover mogelijk, voor voorspelbaarheid. Bereid de werknemer tijdig voor op veranderingen.• Betrek eventueel ook familieleden of vrienden van de werknemer bij de begeleiding; uiteraard als de werknemer dit op prijs stelt.• Bedenk dat sociale activiteiten, zoals bedrijfsuitjes of lunches, heel moeilijk en belastend kunnen zijn voor werknemers met autisme.

 • De investering waardMeerwaarde voor uw organisatieLees meer

  Werknemers met autisme zorgen voor diversiteit in uw bedrijf, een belangrijke grondstof voor innovatie. Daarnaast is een divers werknemersbestand een uiting van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’; vaak een belangrijk selectiecriterium voor aanbestedende partijen. Bovendien vinden jonge werknemers (zoals de millennials) maatschappelijke betrokkenheid één van de belangrijkste redenen om voor een bedrijf te kiezen. Niet onbelangrijk in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt!

  Maar werknemers met autisme leveren u ook op een andere manier voordeel op: bedrijven waar openlijk gesproken kan worden over beperkingen, kennen een betere werksfeer. Dit heeft minder verzuim door stress en ziekte tot gevolg.

  Bovendien stimuleert openheid over zaken die niet zo makkelijk gaan álle werknemers om serieus na te denken over hoe zij optimaal kunnen presteren. Dat is pure winst.

 • Wet en RegelgevingNo risk polis, loonkostensubsidie, loonkostendispensatie, jobcoaches, quotum arbeidsgehandicapten, beschutte werkplek & banenafspraakLees meer

   

  No risk polis: voor arbeidsgehandicapte werknemers die uitvallen door ziekte betaalt het UWV soms een groot deel van de loonkosten. Voor een werknemer die een Wajong-uitkering krijgt, of ooit heeft gekregen, geldt de no-riskpolis tot zijn pensioen.

  loonkostensubsidie: hiervoor kunnen werkgevers in aanmerking komen als als zij mensen met een arbeidsbeperking – voor wie de gemeente verantwoordelijk is – in dienst nemen.

   loondispensatie: als een Wajonger door zijn of haar beperking minder productief is, vult het UWV het salaris aan tot minimaal vijfenzeventig procent van het minimumloon.

  jobcoaches: In principe vergoeden UWV of de gemeente de inzet van jobcoaches tot maximaal drie jaar. Werkgevers kunnen ook een vergoeding te krijgen voor eigen inzet van jobcoaching (interne jobcoach).

  Quotum Arbeidsgehandicapten:  Het bedrijfsleven en de overheid moeten zorgen voor voldoende banen voor arbeidsgehandicapten. Het bedrijfsleven moet zorgen voor 100.000 banen voor deze doelgroep en de overheid voor 25.000 banen. Het quotum houdt in dat elk bedrijf met meer dan vijfentwintig werknemers wordt verplicht om minimaal vijf procent van de banen te laten vervullen door arbeidsgehandicapte werknemers.

  Beschutte werkplek: beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Zij hebben op de werkvloer meer begeleiding en meer aanpassingen nodig dan van een reguliere werkgever kan worden verwacht.  Sinds 1 januari 2015 moeten gemeenten beschut werk aanbieden. Dat kan bij de gemeente zelf zijn, maar ook bij een sociaal werkbedrijf of een reguliere werkgever. Beschut werk valt niet onder de zogeheten banenafspraak.

  Download de folder: Ontdek de kracht van werknemers met autisme

  Of kijk op www.werkwebautisme.nl/werkzoeken/tips-voor-werkgevers-van-mensen-met-autisme

Sluiten
Word nu lid!