Home Over autisme Onderzoek naar autisme Beter leren door beter slapen

Beter leren door beter slapen

Het verminderen van slaapproblemen en verbeteren van het functioneren op school bij leerlingen met autisme

Slaapproblemen zijn één van de meest voorkomende bijkomende klachten bij autisme. Docenten merken dat veel leerlingen met autisme problemen in de klas laten zien die zij toeschrijven aan deze slaapproblemen. Leerlingen komen te laat op school, zijn vermoeid, maken een sombere indruk en zijn snel geïrriteerd. Het Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme van Hogeschool Arnhem-Nijmegen voerde daarom op verzoek van vso-scholen het onderzoek ‘Beter leren door beter slapen’ uit.

Na vier jaar is het onderzoek, waarbij ook de NVA was betrokken, afgerond. De resultaten lees je in dit artikel.  In het onderzoek is samen met leerlingen, ouders en docenten een app ontwikkeld. Met de app kan de relatie tussen slaap en schoolfunctioneren worden onderzocht. Vervolgens is er een slaapinterventieprogramma met de app ontwikkeld en getoetst. Aan het onderzoek deden vier vso-scholen mee. In dit artikel vertellen docenten van De Berkenschutse in Heeze over hun ervaringen met dit project.

Onderzoeksvraag

Hoe kan de inzet van een app – waarmee slaapgedrag en schoolfunctioneren dagelijks wordt gemonitord – de docent helpen om samen met leerlingen en ouders het slaapgedrag en het schoolfunctioneren van de leerlingen met een autismespectrumstoornis te verbeteren? Dit is de centrale vraagstelling van het onderzoek ‘Beter Leren door Beter Slapen’.

Achtergrondinformatie

Het project is uitgevoerd door het Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN.) Het project is een initiatief van de Academische Werkplaats Autisme Reach Aut. Het project duurde 4 jaar en is in 2018 van start gegaan. Om dit project te kunnen uitvoeren, is er een subsidie van SIA-RAAK verkregen.

De NVA leverde een bijdrage aan dit project waarbij onderzoekers, samen met leraren, leerlingen, ouders en een slaaparts, kijken hoe een nieuwe interventie kan helpen om de slaap en het functioneren op school van jongeren met autisme te verbeteren.

Meer informatie

Onderzoeker Ilona Schouwenaars is contactpersoon voor dit project. NVA is één van de samenwerkingspartners en is deelnemer aan de klankbordgroep van dit project. Voor meer informatie zie:www.han.nl/slaaponderzoek

Lees ook:

‘Iets doen aan je slaapprobleem stelt al gerust’ uit Autisme Magazine winter 2022

Beter leren door beter slapen uit Autisme Magazine voorjaar 2018

Sluiten
Word nu lid!