Home 40 mensen, 40 verhalen Dr. Kirstin Greaves-Lord

Dr. Kirstin Greaves-Lord

Dr. Kirstin Greaves-Lord is mede programmaleider van de Academische Werkplaats Autisme. Zij is al ruim tien jaar werkzaam bij zowel een universitaire instelling als een zorginstelling en heeft zo zelf ervaren hoe groot de kloof kan zijn tussen het opdoen van kennis over autisme en het toepassen ervan. Hierdoor heeft zij een grote gedrevenheid om wetenschappelijke kennis veel beter te benutten, om het dagelijks leven van mensen met autisme te verbeteren. Zij kent bovendien inmiddels veel verschillende mensen met autisme én hun naasten wat haar betrokkenheid bij deze doelgroepen nog verder vergroot.

‘Ik vind het jammer dat nog altijd een groot deel van de mensen in de maatschappij denkt dat mensen met autisme geen sociale contacten zouden willen hebben en geen motivatie hebben tot participatie. De mensen met autisme die ik ken vanuit mijn onderzoek en ervaringen in de samenwerking en praktijk willen dit wel degelijk, maar worstelen met de manier waarop zij dit kunnen vormgeven.

Ik vind het erg belangrijk dat we de maatschappelijke beeldvorming veranderen over mensen met een eigen oorspronkelijke manier van denken, zoals autisme. Ik wil deze mensen concrete handreikingen bieden om wél contacten aan te kunnen gaan en behouden om zo mee te kunnen doen in de samenleving. Ik hoop veel meer mensen met autisme en hun naasten te kunnen bereiken met effectieve interventieprogramma’s, zodat zij vrienden kunnen maken en houden, betekenisvolle relaties kunnen hebben, kunnen meedraaien in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en binnen bijvoorbeeld het verenigingsleven.

We moeten in onze samenleving van jongs af aan meegeven dat mensen die verschillende denkstijlen hebben, open moeten kunnen én durven staan voor elkaars denkwijze. Anders denken zou niet raar maar juist interessant moeten zijn, waarbij we inzien hoe complementair we kunnen zijn! Dit vraagt bereidheid tot toenadering van zowel mensen met als zonder autisme. Ik hoop mijn steentje bij te dragen door verschillende mensen bij elkaar te brengen, kennis en ervaringen uit te laten wisselen, met elkaar aan de slag te gaan en zo als gemeenschap te leren en verder te komen.’

Sluiten
Word nu lid!