Home Over autisme Onderzoek naar autisme Academische Werkplaats Autisme (AWA)

Academische Werkplaats Autisme (AWA)

Kennis over autisme

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) is op advies van de Gezondheidsraad opgericht met als doel kennis uit de wetenschap beter te laten doorstromen naar de praktijk. De AWA komt met concrete producten die inzetbaar zijn in beleid, zorg en onderwijs.

Vanuit de AWA is in 2019 een onderzoek gestart: ‘Kennisagenda Autisme’. Een kennisagenda is een prioriteitenlijst voor onderzoek/kennisontwikkeling op het gebied van autisme. Binnen dit onderzoek zijn thema’s opgehaald die richting gaan geven aan de nieuwe AWA onderzoeksprojecten die in 2020 van start zullen gaan.

Achtergrondinformatie
De Academische Werkplaats Autisme is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. In eerste instantie waren er twee Academische Werkplaatsen Autisme: Samen doen en Reach Out. Vanaf 2019 is er één Academische Werkplaats Autisme. Om dit project te kunnen uitvoeren, is er een subsidie van ZonMw verkregen. NVA is één van de samenwerkingspartners en is deelnemer aan de projectgroep en stuurgroep van dit project.

Contact en meer informatie:
Onderzoekers Hilde Geurts en Kirstin Greaves-Lord zijn contactpersonen voor dit project. Emailadres: awa@lentis.nl

Voor meer informatie zie: http://www.academischewerkplaatsautisme.nl/