Home Over autisme Onderzoek naar autisme Academische Werkplaats Autisme (AWA)

Academische Werkplaats Autisme (AWA)

Van wetenschap naar praktijk

UPDATE 24 september 2020

Nieuwsbrief van 24 september 2020.

Dit zijn de bijlagen bij deze nieuwsbrief:

Bijlage 1:

    Afspraken over het Samenwerken in de AWA: Startdocument 2020. Geschreven door Arjan Stoffels en Hilde Geurts. Versie september 2020.

Bijlage 2:

Voorlopige resultaten van het AWA-project MOVING

 

UPDATE 14 mei 2020

Stand van zaken projecten

De thema’s voor de AWA-projecten zijn geselecteerd vanuit het project Kennisagenda Autisme. De variatie in de geselecteerde thema’s sluit goed aan bij het streven van de AWA om impact te hebben op elk niveau van de samenleving:

  • In de samenleving (macroniveau): beeldvorming rond autisme, stappen naar een inclusieve samenleving.
  • In onderwijs en zorg (mesoniveau): passend onderwijs, passende hulp, behandeling en medicatie.
  • Mensen met autisme en naasten (microniveau): omgaan met (je eigen) autisme. Het thema ‘zingeving & welbevinden’ krijgt in alle vier de projecten aandacht.

In deze nieuwsbrief van de AWA (van 14 mei 2020) vind je per deelproject een kort actueel overzicht.

Klik hier voor een korte beschrijving van alle projecten (PowerPoint-download).

Klik hier voor een document waarin de afspraken over de samenwerking tussen alle betrokken partijen nader zijn uitgewerkt.

Klik hier voor de tijdlijn van de geplande AWA-bijeenkomsten & AWA-nieuwsbrieven.

Achtergrondinformatie over de AWA

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) is op advies van de Gezondheidsraad opgericht met als doel kennis uit de wetenschap beter te laten doorstromen naar de praktijk. De AWA komt met concrete producten die inzetbaar zijn in beleid, zorg en onderwijs.

Vanuit de AWA is in 2019 een onderzoek gestart: ‘Kennisagenda Autisme’. Een kennisagenda is een prioriteitenlijst voor onderzoek/kennisontwikkeling op het gebied van autisme. Binnen dit onderzoek zijn thema’s opgehaald die richting gaan geven aan de nieuwe AWA onderzoeksprojecten die in 2020 van start zullen gaan.

De Academische Werkplaats Autisme is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. In eerste instantie waren er twee Academische Werkplaatsen Autisme: Samen doen en Reach Out. Vanaf 2019 is er één Academische Werkplaats Autisme. Om dit project te kunnen uitvoeren, is er een subsidie van ZonMw verkregen. NVA is één van de samenwerkingspartners en is deelnemer aan de projectgroep en stuurgroep van dit project.

Contact en meer informatie:
Onderzoekers Hilde Geurts en Kirstin Greaves-Lord zijn contactpersonen voor dit project. Emailadres: awa@lentis.nl

Sluiten
Word nu lid!