Home NVA regionaal NVA Zeeland Word vrijwilliger

Word vrijwilliger

NVA Zeeland zoekt nieuwe vrijwilligers

Uitvoerende vrijwilligers

Je helpt mensen die dat het hardst nodig hebben. Bijvoorbeeld als maatje van iemand die eenzaam is of iemand die vragen heeft bij een inloopactiviteit. Of je helpt jongeren hun draai te vinden in de samenleving of iemand met het ordenen van de administratie, Samen met andere vrijwilligers bemens je de regionale activiteiten.

Coördinerende vrijwilligers

Je bent het aanspreekpunt voor de uitvoerende vrijwilligers. Je bent een aanpakker, stuurt en helpt mee. De andere vrijwilligers kunnen met vragen en verhalen bij jou terecht. Ook zorg je voor de juiste match tussen vrijwilliger en bezoekers/deelnemer en let je op de kwaliteit van het werk.

Bestuurlijke vrijwilligers

Je bent actief in de besturen van onze afdelingen, regio’s en het hoofdbestuur. Daar maak je plannen voor de korte en langere termijn. Daarnaast  bedenk je nieuwe activiteiten en doe je aan netwerken of fondsenwerving en dergelijke. Ook onderhoud je contact met de lokale omgeving.Heb je interesse om vrijwilliger te worden en je in te zetten voor mensen met autisme? Meld je dan aan en we nemen contact met je op.

Vrijwilligerswerk bij de NVA in Zeeland iets voor jou? Hieronder tref je onze locaties die op zoek zijn naar versterking:

 • Voorzitter regiobestuur ZeelandOp vrijwillige basis, gemiddeld circa 5 uur per weekLees meer

  De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een landelijke belangenorganisatie voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis. De vereniging functioneert in 10 regionaal werkende afdelingen, met elk een eigen regiobestuur. In Zeeland telt de vereniging ruim 500 leden en dat aantal neemt nog steeds toe. Wegens een reorganisatie van het regiobestuur zoeken wij enkele nieuwe bestuursleden die samen met ons het autisme in Zeeland op de kaart willen zetten. Het bestuur van de regio is daarom op zoek naar een ervaren en enthousiaste voorzitter.

  Organisatorische positie

  Het formele vrijwilligersschap valt onder het landelijk bureau.

  U bent/heeft:

  • NVA Lid (of bereid dit te worden) en woonachtig in de provincie [regio],
  • Ervaring/affiniteit met autisme,
  • Bestuurlijke ervaring.

  Taken van de Voorzitter:

  • Het leiden van regionale bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen,
  • Structureel overleg met dagelijks bestuur en regiocoordinator,
  • Het vertegenwoordigen van het NVA regiobestuur naar externe partners tijdens bijeenkomsten,
  • Het coördineren van alle bestuurstaken en regionale activiteiten,
  • Pro-actief meedenken over actuele onderwerpen en aandragen van (nieuwe) initiatieven die in het
   belang zijn van mensen met een ASS,
  • Samen met de andere bestuursleden activiteiten organiseren en/of delegeren naar andere
   vrijwilligers,
  • Deelnemen aan de landelijke overlegorganen(4 keer per jaar) in de Bilt.

  Wij verwachten van u dat u:

  • Contacten in het regio netwerk kunt opbouwen en/of onderhouden,
  • Uw taak zelfstandig kunt uitvoeren,
  • Contactueel en communicatief vaardig bent en de Nederlandse taal goed beheerst,
  • Over uw eigen individuele belangen heen kunt kijken en voor het grote geheel kunt handelen,
  • Respect heeft voor persoonlijke situaties van onze leden.

  Wij bieden:

  • De mogelijkheid om uw kennis en vaardigheden in te zetten voor een kwetsbare doelgroep,
  • Een zelfstandige en verantwoordelijke functie,
  • Zelfontplooiing, waardevolle contacten en de mogelijkheid tot het verbreden van uw horizon,
  • Deskundigheidsbevordering door deel te nemen aan trainingen of congressen,
  • Vergoeding van reiskosten en andere onkosten die voor de vereniging gemaakt worden.

  Nadere informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij: Ellen Hos, regiocoordinator NVA, regiocoordinator@autisme.nl

 • Penningmeester regiobestuur ZeelandOp vrijwillige basis, gemiddeld circa 5 uur per weekLees meer

  De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een landelijke belangenorganisatie voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis. De vereniging functioneert in 10 regionaal werkende afdelingen, met elk een eigen regiobestuur. In Zeeland telt de vereniging ruim 500 leden en dat aantal neemt nog steeds toe. Wegens een reorganisatie van het regiobestuur zoeken wij enkele nieuwe bestuursleden die samen met ons het autisme in Zeeland op de kaart willen zetten. Het bestuur van de regio is daarom op zoek naar een ervaren en enthousiaste penningmeester.

  U bent:

  • NVA Lid (of bereid dit te worden) en woonachtig in de provincie Zeeland
  • Ervaringsdeskundig (bijv. ouder en/of partner van of werkzaam met mensen met ASS)

  Wat doet een penningmeester:

  • Betalingen verrichten
  • Opstellen van een begroting
  • Opstellen financiële gedeelte regio jaarverslag
  • Voeren van financiële administratie van de regio
  • Waken over inkomsten en uitgaven van de regio
  • Meehelpen aanvragen subsidies/fondsenwerving
  • Meehelpen verantwoorden van subsidies
  • Het deelnemen aan penningmeester overleggen op landelijk Bureau in De Bilt (2x per jaar)

  Wat vragen wij:

  • Cijfermatig inzicht
  • Goed om kunnen gaan met computer
  • Kunnen samenwerken
  • Betrouwbaar
  • Accuraat
  • Consequent

  Wij bieden:

  • Een prettig werkklimaat
  • Een zelfstandige en verantwoordelijke functie
  • Meer kennis op gebied van ASS, zelfontplooiing, leuke contacten en de mogelijkheid tot het verbreden van    uw horizon
  • Deskundigheidsbevordering door deel te nemen aan cursussen en/of congressen
  • Vergoeding van reiskosten etc.
 • Secretaris regiobestuur ZeelandOp vrijwillige basis, gemiddeld circa 5 uur per weekLees meer

  De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een landelijke belangenorganisatie voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis. De vereniging functioneert in 10 regionaal werkende afdelingen, met elk een eigen regiobestuur. In Zeeland telt de vereniging ruim 500 leden en dat aantal neemt nog steeds toe. Wegens een reorganisatie van het regiobestuur zoeken wij enkele nieuwe bestuursleden die samen met ons het autisme in Zeeland op de kaart willen zetten. Het bestuur van de regio is daarom op zoek naar een ervaren en enthousiaste secretaris.

  U bent:

  • NVA Lid (of bereid dit te worden) en woonachtig in de provincie Zeeland
  • Ervaringsdeskundig (bijv. ouder en/of partner van of werkzaam met mensen met ASS)

  Wat doet een secretaris:

  • voorbereiden vergaderingen, opmaken agenda vergadering, maken verslag etc.
  • beantwoorden vragen via de email, correspondentie voor het bestuur
  • voorbereiden jaarvergadering en maken verslag
  • beheren leden regionale bestand (wordt landelijk bijgehouden)
  • meedoen met de overige bestuursactiviteiten

  Wat vragen wij:

  • Talent voor administratieve werkzaamheden
  • Sociaal vaardig
  • Accuraat
  • Goede communicatieve vaardigheden.
  • Prioriteiten kunnen stellen
  • Verantwoordelijkheidsgevoel
  • Respecteert dat ieder persoon en situatie uniek is
  • Inlevingsgevoel
  • Geduld

  Wij bieden:

  • Een prettig werkklimaat
  • Een zelfstandig en verantwoordelijke functie
  • Meer kennis op gebied van ASS, zelfontplooiing, leuke contacten en de mogelijkheid tot het verbreden van    uw horizon
  • Deskundigheidsbevordering door deel te nemen aan cursussen en/of congressen
  • Vergoeding van reiskosten etc.
 • Algemeen bestuurslid regiobestuur ZeelandLees meer

  De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een landelijke belangenorganisatie voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis. De vereniging functioneert in 10 regionaal werkende afdelingen, met elk een eigen regiobestuur. In Zeeland telt de vereniging ruim 500 leden en dat aantal neemt nog steeds toe. Wegens een reorganisatie van het regiobestuur zoeken wij enkele nieuwe bestuursleden die samen met ons het autisme in Zeeland op de kaart willen zetten. Het bestuur van de regio is daarom op zoek naar een ervaren en enthousiaste algemeen bestuurslid.

  U bent:

  • NVA Lid (of bereid dit te worden) en woonachtig in de provincie Zeeland
  • Ervaringsdeskundig (bijv. ouder en/of partner van of werkzaam met mensen met ASS)

  Wat doet een bestuurslid:

  • Binnen het bestuur van NVA Zeeland pro-actief meedenken over actuele onderwerpen en aandragen van    (nieuwe) initiatieven die in het belang zijn van mensen met een vorm van ASS
  • Samen met de andere bestuursleden activiteiten ontplooien en zo nodig delegeren naar de andere vrijwilligers.
  • Het deelnemen aan bestuursvergaderingen.
  • Het vertegenwoordigen van de regio naar buiten (zowel binnen als buiten de vereniging).

  Wat vragen wij:

  • Goed kunnen communiceren en inhoudelijk kunnen luisteren
  • Makkelijk contacten kunnen leggen
  • Plannen kunnen opzetten en zelfstandig (doen) uitvoeren
  • Verantwoordelijkheidsgevoel
  • Respecteert dat ieder persoon en situatie uniek is
  • Inlevingsgevoel
  • Geduld
  • Bij voorkeur beschikken over bestuurlijke ervaring

  Wij bieden:

  • Een prettig werkklimaat
  • Mogelijkheid u in te zetten voor een kwetsbare doelgroep
  • Een zelfstandig en verantwoordelijke functie
  • Meer kennis op gebied van ASS, zelfontplooiing, leuke contacten en de mogelijkheid tot het verbreden van    uw horizon
  • Deskundigheidsbevordering door deel te nemen aan cursussen of congressen
  • Vergoeding van reiskosten etc.
Sluiten
Word nu lid!