Home 40 mensen, 40 verhalen Rutger Jan van der Gaag

Rutger Jan van der Gaag

Rutger Jan van der Gaag is vanaf 1980 onafgebroken bezig geweest met autisme. Hij heeft talloze patiënten en hun families gediagnosticeerd en in vele levensfasen begeleid en behandeld.Hij was en is wetenschappelijk actief in onderzoek gericht op het beter leren begrijpen waar de moeilijkheden voor mensen met autisme liggen, maar ook hun kracht en ontwikkelingspotentieel.Nationaal (o.a. bestuurder en erelid NVA) en internationaal heeft hij zich bestuurlijk ingezet. Momenteel is hij voorzitter van de Stichting Papageno.

‘Ik vind het zorgelijk dat autisme een scheldwoord wordt, in plaats van een ontwikkelingsstoornis die om veel aandacht vraagt en gedestigmatiseerd moet worden.

Ouders en hulpverleners dienen zich er steeds rekenschap van te geven dat de mens met ASS zich ontwikkelt en meer ontwikkelingspotentieel heeft dan men verwacht. Het gevaar van ‘groot brengen door klein te houden’, dreigt! Er zou meer naar het potentieel moeten worden gekeken dan naar de beperkingen. We moeten stoppen met zelf-stigmatisatie en streven naar waardige maatschappelijke integratie van mensen die ‘anders’ zijn.

Een autismevriendelijker Nederland bereiken we door meer positieve berichtgeving en informatie over autisme. Door meer optimisme en ontwikkelingskracht te mobiliseren rondom mensen met autisme. En het ijdel gebruiken van het etiket ‘autisme’ (bijvoorbeeld in de politiek) moeten we bestrijden, omdat dat de problematiek bagatelliseert en voorbijgaat aan de echte problemen waar mensen met autisme en hun families tegenaan lopen.’

Sluiten
Word nu lid!