Home Over autisme Behandeling en begeleiding

Behandeling en begeleiding

Volwassenen & adolescenten

Veel mensen met autisme kampen met serieuze bijkomende problemen waarvoor zij behandeling nodig kunnen hebben, zoals angst, depressie, ADHD, stress, slapeloosheid, eetstoornissen en epilepsie. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 70 % van de mensen met autisme een bijkomende psychiatrische diagnose heeft (gehad), zoals een depressie of een angststoornis. Ter vergelijking: bij de algemene bevolking is dat ongeveer 40 %.

Nadat zij de diagnose hebben gekregen hebben veel mensen met autisme behoefte aan psycho-educatie. Daarnaast kunnen mensen met autisme – al dan niet tijdelijk – hulp nodig hebben bij onder meer het plannen en organiseren (bijvoorbeeld op hun werk, op school of in hun vrije tijd), het vergroten van hun draagkracht of emotieregulatie.

Vooral tijdens zogeheten ‘overgangsmomenten’ zijn veel mensen met autisme erg kwetsbaar en lopen zij het risico om overbelast te raken en vast te lopen. Voorbeelden van zulke momenten zijn: de overgang van de basisschool naar de middelbare school, van opleiding naar werk of van thuiswonen naar zelfstandig wonen. Ook ingrijpende life events , zoals de geboorte van een kind, een sterfgeval, een scheiding of een verhuizing kan mensen met autisme langdurig uit hun evenwicht brengen.

Volgens het nog altijd actuele rapport Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders van de Gezondheidsraad (2009), is het om die reden cruciaal dat mensen met autisme snel hulp op maat kunnen krijgen als zij dat nodig hebben. Op elk denkbaar levensgebied, voor kortere of langere tijd. Dit wordt ook wel ‘levensloopbegeleiding’ genoemd.

In de Zorgstandaard Autisme vind je veel informatie over autisme & behandeling.

Kinderen

Behandeling van jonge kinderen met (een vermoeden van) autisme verloopt meestal via de ouders. Vaak gaat het dan om het stimuleren van sociaal gedrag en worden ouders onder andere getraind om hun kind thuis spelenderwijs te verleiden tot zoveel mogelijk sociale interactie. Een ‘officiële diagnose’ is hiervoor lang niet altijd nodig, een vermoeden van autisme is vaak genoeg.

Hulp kan bij kinderen met autisme onder andere ook nodig zijn in verband met problemen op het gebied van motoriek, prikkelverwerking, taal/spraak, emotie-regulatie, cognitieve ontwikkeling, slaap, hyperactiviteit, angst en eten.

Ook gezinsondersteuning, ouderbegeleiding en zogeheten ‘brusjescursussen’ (voor broertjes en zusjes van een kind met autisme) worden regelmatig gegeven. Kinderen met autisme zijn vaak moeilijk aan te sturen en kunnen problemen ondervinden op het gebied van gedrag- en emotie-regulatie. Niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor de ouders, broertjes en zusjes kan dit een grote belasting betekenen – vooral als zij goede handvatten missen om hiermee om te gaan.

Op de gespecialiseerde website Autisme Jonge Kind vind je veel informatie over jonge kinderen en autisme. Bijvoorbeeld over de belangrijkste signalen van autisme, over hoe je het beste met je kind met autisme kunt communiceren en hoe je je huis kunt aanpassen aan je kind met autisme. Ook staat er op deze site welke professionele hulp je kunt inschakelen als dat nodig is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluiten
Word nu lid!