Home Over autisme Levensterreinen

Levensterreinen

Autisme heeft grote invloed op hoe iemand de wereld ervaart. Dit betekent in de praktijk dat autisme een belangrijke rol kan spelen op alle levensterreinen zoals werk, relaties, vrije tijd en wonen.

Zoals bij iedereen zijn deze verschillende levensgebieden onderling nauw met elkaar verbonden. Bij mensen met autisme lijkt deze verwevenheid echter nóg groter te zijn. Gaat het op één van de gebieden slecht, dan heeft dit vaak opvallend grote gevolgen voor de andere. In het uiterste geval kan het ertoe leiden dat iemand met autisme helemaal vastloopt en in crisis raakt.

Dit is één van de belangrijkste redenen waarom veel mensen met autisme zijn gebaat bij goede levensloopbegeleiding. Levensloopbegeleiding betekent onder andere dat iemand indien nodig snel hulp op maat kan krijgen, liefst door een bekend persoon. Op elk denkbaar levensgebied, voor kortere of langere tijd.