Home Over autisme Wonen Kennisbank Wooninitiatieven

Kennisbank Wooninitiatieven

Ervaringen van particuliere wooninitiatieven

Bij het realiseren van een particulier wooninitiatief voor mensen met autisme komt vaak meer kijken dan je zou denken. Ouders, corporatie en zorgorganisatie hebben ieder hun verwachtingen, ideeën en eisen hoe deze woonvorm eruit zou moeten zien.

Aedes vereniging van woningcorporaties, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en het Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg brachten bij een gezamenlijk project van tien ‘proeftuinen’ in beeld hoe te werk is gegaan bij het opzetten van een dergelijk wooninitiatief.

Via dit project zijn in de periode 2010-2012 verschillende lokale initiatieven van ouders (particulieren), woningcorporaties en zorgorganisaties gevolgd, ervaringen uitgewisseld en gebundeld. Het resultaat is deze Kennisbank Wooninitiatieven.

In de kennisbank zijn van de betrokken wooninitiatieven documenten verzameld die inmiddels veelvuldig worden gebruikt bij de ontwikkeling van een wooninitiatief. Zodat het wiel niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Iedereen die aan de slag gaat met een particulier wooninitiatief voor mensen met autisme kan zo gebruik maken van eerder opgedane ervaringen.

Voor meer algemene informatie over het opzetten van een wooninitiatief: Per Saldo, https://www.pgb.nl/wonen/.

Overzicht kennisbank-documenten

Algemeen
Projectplan
Programma van Eisen
Visiedocumenten
Samenwerkingsovereenkomsten
Werving en selectie bewoners
Ontwerptekeningen
Exploitatiebegroting
Rechtsvorm
Fondsen en subsidies
Ontwikkelingsproces en begeleiding
Communicatie en artikelen

Sluiten
Word nu lid!