Home 40 mensen, 40 verhalen Henri Mandemaker

Henri Mandemaker

Henri Mandemaker werkt sinds 2009 bij de NVA als fondsenwerver en sinds 2016 is hij NVA-ambassadeur voor ‘Autisme en werk’. Verder is hij gemeenteraadslid in Tilburg, waar zijn motie voor het faciliteren van de prikkelarme kermis voor mensen met autisme ‘De Blauwe zondag’, unaniem werd aangenomen door de raad. In 2008 kreeg Henri op 38-jarige leeftijd de diagnose autisme.

‘Ik zie dat door maatregelen van de regering mensen met autisme onvoldoende of niet de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving. Mijn hoop is op een integrale samenleving waarin dat wél mogelijk is en waarbij een ieder openstaat voor mensen met autisme. Een samenleving waarin het etiket ‘autisme’ er in feite niet meer toe doet.

Daarvoor zou de wet- en regelgeving autismevriendelijker moeten worden om mensen met autisme eerlijke en rechtvaardige kansen te geven. Daarnaast moet er meer met mensen met autisme zelf worden gesproken over de inrichting van de inclusieve samenleving en de zorg, scholing en ondersteuning op maat die mensen eventueel nodig hebben.’