Home 40 mensen, 40 verhalen Birsen Basar

Birsen Basar

Birsen Basar is werkzaam bij een gemeente, schrijft boeken, geeft presentaties, maakt films en is sinds 2014 NVA-ambassadeur. Zij geeft voorlichting over autisme in Nederland en Turkije. Elf jaar geleden, op haar 21ste, kreeg zij de diagnose autisme.

‘In de afgelopen jaren is er veel gedaan en bereikt op het gebied van autisme. Ik zou graag willen dat er ook meer bekendheid komt over autisme in andere culturen in Nederland. Daarin is nog veel te doen en daar draag ik graag aan bij. Mijn wens is dat (voor zover mogelijk) alle mensen met autisme meedoen aan de samenleving op hun eigen manier, rekening houdend met hun talenten en ontwikkelpunten. Ik geloof dat mensen met autisme aan deze wereld heel veel bij kunnen dragen.

Nederland wordt autismevriendelijker als we vooral blijven doorgaan met voorlichting geven en bewustzijn creëren, door voorbeelden te geven van verschillende mensen met autisme.’