Home Over autisme Doelgroepen Verstandelijke beperking Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

In de zorg voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking
 • Wet Langdurige ZorgKeuze tussen Volledig Pakket Thuis, volledige Zorg in Natura en een persoonsgebonden budget (pgb) Lees meer
  • In de Wet langdurige zorg zijn de indicatie en toegangscriteria voor langdurige zorg neergelegd;
  • Er vindt een verplichte bespreking van het zorgplan plaats op basis waarvan vaststelling van het plan en het zorgarrangement plaatsvindt;
  • Er vindt een gesprek plaats over de inzet van mantelzorgers tijdens de zorgplanbespreking;
  • Er is een keuzemogelijkheid voor een persoonsgebonden budget, het Volledig Pakket Thuis en volledige Zorg in Natura;
  • Bepaalde voorzieningen worden gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning zoals sociaal vervoer, het advies over mantelzorgondersteuning en de regionaal georganiseerde cliëntondersteuning;
  • Vanuit de Wlz wordt het verblijf in een instelling, de persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging, behandeling, vervoer naar begeleiding of behandeling, woningaanpassing voor kinderen jonger dan 18 jaar en huishoudelijke hulp geleverd door de instelling en worden ook middelen voor mobiliteit geleverd.

   

 • Wet maatschappelijke ondersteuningBegeleiding in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb) Lees meer
  • De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van begeleiding en ondersteuning;
  • Indicatie vindt plaats op basis van een keukentafelgesprek waarin de ondersteuningsvraag, het eigen vermogen en dat van het sociale netwerk in kaart wordt gebracht;
  • voor begeleiding, kortdurende verblijf, huishoudelijke hulp en woningaanpassingen kunnen zorgvragers terecht bij de gemeente, dit geldt ook voor mensen met autisme;
  • huishoudelijke hulp wordt alleen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning vergoed als mensen de noodzakelijke hulp niet binnen de eigen omgeving kunnen regelen;
  • Mensen kunnen een keuze maken tussen voorzieningen in natura of een persoonsgebonden budget.

  Meer informatie:

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015

  https://iederin.nl/hulp-en-advies/informatiebladen/

Sluiten
Word nu lid!