Home 40 mensen, 40 verhalen Jan-Pieter Teunisse

Jan-Pieter Teunisse

Jan-Pieter Teunisse is sinds 1990 actief in ‘het autismeveld’. Hij werkt momenteel als neuropsycholoog en praktijkgericht onderzoeker in het Dr. Leo Kannerhuis en als lector ‘Levensloopbegeleiding bij Autisme’ op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

‘Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de zelfredzaamheid en zelfregie in onze maatschappij, waarbij wordt verwacht dat mensen grotendeels in staat zijn zelf hun leven en ondersteuning te organiseren. Op zich vind ik dat een positief uitgangspunt, maar het gevaar bestaat dat dit wordt uitgelegd als ‘zoek het zelf maar uit’. Voor veel mensen met autisme kan dit betekenen dat ze in de kou komen te staan. Er is vaak juist gerichte ondersteuning nodig om tot regie over het eigen leven te kunnen komen.

Er zou niet zo zeer moeten worden gekeken naar het label ‘autisme’, maar naar de mens die achter dat label schuilgaat. Hoe staat die mens in de wereld, wat is belangrijk voor hem of haar? Ik zou willen dat dit vanzelfsprekend wordt in het contact, zeker ook in de hulpverlening!

Mijn overtuiging is dat Nederland voor heel veel mensen prettiger wordt als rekening wordt gehouden met prikkelgevoeligheid en duidelijke, expliciete communicatie. Daar wordt Nederland niet alleen autismevriendelijker van, maar ook vriendelijker voor mensen zonder een autismediagnose.’

Sluiten
Word nu lid!