Home Over autisme Levensterreinen Autisme en Rijbewijs

Autisme en Rijbewijs

Iedereen die zijn rij-examen wil aanvragen moet een gezondheidsverklaring invullen van het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid (CBR). Hierin wordt onder meer gevraagd of er ooit een autisme-diagnose is vastgesteld. Als je hier ‘ja’ op antwoordt, krijg je te maken met extra onderzoek(en). Het kan lang duren voordat je hiervoor aan de beurt bent. Vul daarom op tijd je gezondheidsverklaring in! Overleg met je rijleraar wat hiervoor een geschikt moment is.

 • Wanneer moet ik mijn autisme-diagnose melden bij het CBR?Lees meer

  Onder meer in de volgende situaties moet je een gezondheidsverklaring invullen; één van de vragen in deze verklaring betreft autisme:

  (Onderstaande informatie is afkomstig van de website van het CBR):

  • Bij de aanvraag van je eerste rijbewijs en bij iedere nieuwe rijbewijscategorie die je wilt halen ( geldt niet voor bromfietsrijbewijs:categorie AM).
  • Je bent 75 jaar of ouder en wilt je rijbewijs verlengen.
  • Je ontving eerder een rijbewijs met een korte geldigheidsduur in verband met je medische situatie.
  • Je hebt een medische beperking of gezondheidsklachten die je rijvaardigheid kunnen beïnvloeden (*zie ook de toelichting hieronder!)
  • Bij de omwisseling van een rijbewijs uit een land dat niet behoort tot de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandels Associatie (EVA).
  • Bij de omwisseling van een EU/EVA rijbewijs waarvan de geldigheid korter is dan de gebruikelijke termijn in dat land.
  • Bij de omwisseling van een EU/EVA rijbewijs met een beperkende aantekening die niet als code (vastgesteld binnen EU) op het rijbewijs staat (met uitzondering van lenzen, bril of automaat).

  *In Nederland bestaat geen meldplicht als het gaat om, bijvoorbeeld, autisme. Indien je een autisme-diagnose krijgt en je hebt op dat moment al een rijbewijs, dan ben je niet verplicht om dit te melden. Wel bestaat er in Nederland een zogeheten ‘morele meldplicht’: als je denkt dat je een aandoening hebt die de verkeersveiligheid negatief kan beïnvloeden, dan ben je moreel verplicht om dit bij het CBR te melden. Bespreek dit onderwerp bij twijfel met je eigen arts, bijvoorbeeld je huisarts.

  Verzekering

  Als je een ongeval veroorzaakt en je hebt niet gemeld dat je autisme hebt, kan dit mogelijk problemen opleveren met de verzekeraar. Neem bij twijfel contact op met je verzekeraar of bekijk de polisvoorwaarden.

 • Moet ik de CBR-gezondheidsverklaring eerlijk invullen?Lees meer

  Het is raadzaam om de gezondheidsverklaring van het CBR naar waarheid in te vullen. Mocht je ooit onverhoopt betrokken raken bij een ongeval, dan kan het niet (helemaal) juist invullen van deze verklaring namelijk gevolgen hebben voor eventuele vergoedingen/dekkingen van verzekeringsmaatschappijen.

  Volgens artikel 114 van de Wegenverkeerswet ben je ook verplicht om de gezondheidsverklaring naar waarheid in te vullen.

 • Waar vind ik de gezondheidsverklaring van het CBR?Lees meer

  Op de website mijn.cbr.nl Hierop kan je inloggen met je DigiD. 

  De verklaring kost 41 euro euro (tarief 2023).

  Bij het CBR kan je ook vragen om een papieren versie van de gezondheidsverklaring. De verwerking hiervan duurt langer.

 • Wat gebeurt er als ik mijn autisme-diagnose heb vermeld op de verklaring?Lees meer

  Als het goed is krijg je dan binnen vier weken bericht van het CBR over de vervolgstappen. Op mijn.cbr.nl kan je zien wat de status van de gezondheidsverklaring is.

  Heb je na vier weken nog geen reactie, dan kan je contact opnemen met de klantenservice van het CBR via telefoonnummer 088 2277700. De klantenservice zal vragen naar je bsn-nummer en naar de CBR-brief over de gezondheidsverklaring die je – als het goed is – hebt ontvangen.

  Vast staat dat je door het CBR zult worden verwezen naar een onafhankelijk medisch specialist (in het geval van autisme een psychiater) voor een medische keuring. Het is niet mogelijk om de keuring te laten verrichten door een eigen psychiater.

  De medisch specialist zal beoordelen of je veilig aan het verkeer kunt deelnemen. 

  Soms beslist de medisch specialist dat je ook nog een extra rijtest moet doen. Dit is iets anders dan een rij-examen. Tijdens deze extra rijtest zal onder meer worden gelet op de volgende dingen: 

  • het vermogen om de aandacht te verdelen (bijvoorbeeld tussen de bediening en de besturing van het voertuig)
  • het vermogen om handelingen automatisch uit te kunnen voeren
  • het vermogen om het gedrag van anderen in het verkeer goed te kunnen voorspellen.

  Na afloop van de medische keuring (of na de eventuele extra rijtest) zal het CBR je wel of niet rijgeschikt verklaren. Word je rijgeschikt verklaard, dan hoef je sinds mei 2013 in principe geen periodieke herkeuringen meer te ondergaan.

  Het CBR kan in het geval van twijfel echter wel nog altijd besluiten om je slechts tijdelijk rijgeschikt te verklaren, voor een periode van drie tot vijf jaar. Na die periode zal je opnieuw worden gekeurd.

  Hier lees je wat een medische keuring mag kosten.

  Met ingang van 1 januari 2024 wordt de medische keuring goedkoper en is de juistheid van het tarief bovendien makkelijker te controleren. Hier vind je meer informatie over de nieuwe regels.

 • Wat als het CBR mij rij-ongeschikt verklaart?Lees meer

  Dan kan je een herkeuring aanvragen. De kosten hiervoor betaal je zelf. Na de herkeuring zal het CBR opnieuw een besluit nemen. Ben je het daar ook mee oneens, dan kan je (binnen zes weken!) bezwaar maken. Meer informatie vind je hier

 • Mag ik medicatie gebruiken in het verkeer?Lees meer

  Sinds november 2019 zijn psychostimulantia zoals methylfenidaat, dexamfetamine en modafinil in het verkeer – onder voorwaarden! – óók toegestaan voor mensen met een autisme-diagnose. Aanvankelijk was het gebruik van die medicijnen wel toegestaan voor mensen met ADHD, maar niet voor mensen met autisme. 

  Meer informatie over medicijnen in het verkeer vind je hier.

 • Verder lezenLees meer

  Tien vragen over de CBR-keuring bij autisme

  NVA hervat lobby autisme & rijbewijs

   

Sluiten
Word nu lid!