Home 40 mensen, 40 verhalen Diane de Vries

Diane de Vries

Diane de Vries startte na jarenlange ervaring met kinderen met autisme en verschillende opleidingen (o.a. bij Martine Delfos), autisme kindercoachings-praktijk ‘Find-Aut’. Zij coacht kinderen en ouders, geeft RET-therapie, maar ook voorlichting op scholen en advies aan ieder die interesse heeft in de wereld van het kind met autisme.

‘Veel mensen zitten nog vast aan de oude gedachtegang dat autisme een defect is en dat mensen met autisme niet in staat zijn om te functioneren. Ik maak mij grote zorgen om de kinderen die uitvallen in het onderwijs en de vele methodes die zeggen dat ze werken voor álle mensen met autisme, want dat bestaat simpelweg niet. Ieder mens is uniek, zo ook ieder mens met autisme.

Ik zou willen dat autisme loskomt van het ‘Rainman’ beeld. En dat we een samenleving ontwikkelen waarin mensen met autisme als gelijkwaardig worden gezien en ze de mogelijkheid krijgen om zich te ontplooien. Mensen met autisme kunnen zich wel degelijk ontwikkelen en goed functioneren. Autisme mag geen tekortkoming worden genoemd, maar een variant van het menselijk brein.

Ik denk dat we dat voor elkaar krijgen als mensen vooral vragen gaan stellen en stoppen met denken te weten hoe het zit. Alleen dan leer je iemand met autisme kennen en krijg je meer verbinding.

Op scholen is kennis over autisme noodzakelijk, zodat kinderen niet uitvallen of onnodig moeilijk gedrag gaan vertonen. We moeten ook stoppen met een kind met autisme te onderprikkelen; een witte kamer, geen geluiden, etc. Dit remt hun ontwikkeling en veroorzaakt sterkere gevoeligheid voor drukte.’

Sluiten
Word nu lid!