Home 40 mensen, 40 verhalen Sander Begeer

Sander Begeer

Sander Begeer doet als ontwikkelingspsycholoog wetenschappelijk onderzoek naar autisme, onder andere in nauwe samenwerking met de NVA. Hij is universitair hoofddocent bij de afdeling klinische ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In samenwerking met de NVA heeft hij het Nederlands Autisme Register opgericht.

‘Ik vind het van essentieel belang dat we beter begrijpen wat autisme is, wat eigenlijk net zo complex is als begrijpen waarom de meeste mensen juist geen autisme hebben. Voor mij is inzicht in autisme de sleutel tot inzicht in de menselijke psyche. Een van mijn grootste zorgen is dat kinderen en volwassenen met autisme sociaal en maatschappelijk worden uitgesloten.

Als er meer geld komt voor langdurige ondersteuning, meer kennis over de verschillende verschijningsvormen en meer oog voor de positieve kanten van autisme, zijn we een heel stuk in de richting van een autismevriendelijk Nederland.’

Sluiten
Word nu lid!