Home Over autisme Autisme en werk WerkWeb-Autisme

WerkWeb-Autisme

Lancering op 2 april 2019, Wereld Autisme Dag

De Nederlandse Vereniging voor Autisme is partner in het project WerkWeb-Autisme dat mensen met autisme en een (boven)gemiddelde intelligentie helpt bij een succesvolle arbeidsparticipatie. WW-A bestaat onder meer uit een zelfmanagement-methodiek die mensen met autisme ondersteunt bij het vinden en behouden van passend werk. Het platform is te vinden op www.werkwebautisme.nl

WW-A wordt een wegwijzer voor studie en werk en biedt informatie, inspiratie en tools. Het wordt wetenschappelijk ontwikkeld en zal landelijk gratis online beschikbaar komen vanaf april 2019.

Kennis uit eerdere onderzoeken wordt omgezet in een product dat direct ten goede komt aan mensen met autisme en dat samen met hen en betrokkenen om hen heen wordt ontwikkeld. De eHealth methodiek geeft inzicht in de eigen effectiviteit, regie, talenten en voorkeuren en geeft concrete informatie over welke stappen er nodig zijn op het gebied van opleiding en werk.

Ook biedt WW-A kennis aan personen die betrokken zijn bij mensen met autisme, vanuit een persoonlijke, professionele of werkgerelateerde relatie. De technische realisatie van WW-A ligt in handen van Carapax-IT, een bedrijf dat vooral werknemers met autisme in dienst heeft. Het project wordt gefinancierd door ZonMw en Instituut Gak.

Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan op Twitter via @WerkwebA, op Facebook en op ons eigen YouTube kanaal.
Voor meer informatie over WebWerk-Autisme kun je terecht bij Heleen Dorland via werkweb-autisme@umcg.nl of 050-3616684.

OPROEP

Hulp gevraagd bij vooronderzoek WerkWeb-Autisme

Op dit moment voeren het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en de afdeling Toegepast Gezondheidsonderzoek van UMC Groningen een vooronderzoek uit, waarin men op twee momenten wil vaststellen hoe het gesteld is met de arbeidsgereedheid van mensen met autisme, nog zonder dat zij gebruik hebben gemaakt van WW-A. Later kan dan bij mensen die wél gebruik hebben gemaakt van WW-A vastgesteld worden of dit gebruik een bijdrage levert aan het verbeteren van iemands arbeidsgereedheid. Met arbeidsgereedheid bedoelen we in hoeverre iemandvoldoende voorbereid denkt te zijn om betaald werk te vinden of uit te voeren.

Voor dit vooronderzoek vragen wij uw hulp. Mensen met autisme kunnen zich aanmelden om een vragenlijst over arbeidsgereedheid in te vullen en desgewenst ook een vervolgvragenlijst. Als u nu meedoet, kunt u later als het WW-A gereed is, gewoon daarvan gebruik maken. Als u besluit om deel te nemen aan het onderzoek, ontvangt u voor elke ingevulde vragenlijst een VVV-bon van €5,-.

Meer informatie over dit onderzoek en een digitaal aanmeldformulier vindt op deze pagina >>

Heel hartelijk bedankt namens de onderzoekers