Home Over autisme Studeren Alternatieve route

Alternatieve route

Vastgelopen in de studie, wat nu?

De docent en de mentor vonden het intens jammer dat mijn dochter, een gemotiveerde studente met hoge cijfers, uiteindelijk strandde op sociale vaardigheden

Jongeren met autisme verheugen zich soms jarenlang op de studietijd, omdat ze dan eindelijk ‘de diepte’ in kunnen wat betreft de leerstof. Als ze dan vastlopen is de teleurstelling enorm. Hieronder informatie over hoe je (opnieuw) vastlopen mogelijk kunt voorkomen en welke alternatieven er mogelijk zijn:

 • Redenen voor vastlopenAnalyse en reflectieLees meer

  Om herhaling te voorkomen is het raadzaam goed te onderzoeken waardoor je precies bent vastgelopen. Hierbij kan je waarschijnlijk hulp gebruiken, bijvoorbeeld van een psycholoog. Vervolgens kan er worden gezocht naar een passender opleiding. Stel jezelf ook de volgende vragen, om in kaart te brengen waar het is misgelopen:

  • Werd er te veel zelfstandigheid/eigen verantwoordelijkheid van je gevraagd?
  • Waren er te veel of juist te weinig contacturen tijdens je studie?
  • Was het voor jou te onduidelijk wat er van je werd verwacht?
  • Was de opleiding onder je niveau, had je te weinig uitdaging?
  • Was de opleiding te moeilijk, werd je overvraagd?
  • Was de stage lastig? Waarom?
  • Vond je de theorievakken lastig?
  • Waren er problemen in het contact met medestudenten?
  • Waren er problemen in het contact met leraren?
  • Vond je het lastig om op tijd om hulp te vragen?
  • Voldeed de studie niet aan je verwachtingen?
  • Ervaarde je overprikkeling door geluiden/geuren/licht?
  • Overbelasting/oververmoeidheid
  • Kreeg je te weinig begeleiding?
  • Had je te veel tijd/aandacht nodig voor andere zaken in je leven? Bijvoorbeeld slaapproblemen, eetproblemen, verslaving of psychische klachten zoals angst of depressie?
  • Had je geen fijne woonomgeving om te leren, geen rustige plek om te studeren?

  De antwoorden op deze vragen kunnen helpen om te bepalen wat een zinvolle vervolgstap kan zijn. Afhankelijk daarvan kun je bijvoorbeeld kiezen voor een alternatief zoals:

  • Opleiding met meer theorie
  • Opleiding met meer praktijk
  • Opleiding zonder stage
  • Lager niveau
  • Hoger niveau
  • Opleiding met meer begeleidingsmogelijkheden
  • Tijdelijk vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld via een Vrijwilligerscentrale
  • Werken op een zorgboerderij
  • Een andere studierichting
  • Een baan zoeken: www.uwv.nl
  • Een persoonlijk ontwikkelingsplan maken, bijvoorbeeld met hulp van een autismecoach
  • Een startkwalificatie halen via de Beroepsbegeleidende Leerweg in het mbo (BBL, een combinatie van leren en werken) of via de Beroepsopleidende Leerweg (BOL, een voltijds opleiding met verschillende stages)
  • Een leerbaan (beroepsbegeleidende leerweg) via www.lerenenwerken.nl of via het Werk en Leer College www.werkenleercollege.nl.
  • Het Rea-college, beroepsopleiding voor studenten met een beperking.www.reacollegenederland.nl

   

 • Als het niet lukt om een startkwalificatie te halenWelke alternatieven zijn er dan?Lees meer

  Sommige jongeren met autisme lukt het niet om de middelbare school af te ronden, ook niet als ze slim zijn en talenten hebben. Dat is een probleem, want zonder diploma kom je meestal niet binnen bij een vervolgopleiding.

  En zonder startkwalificatie maak je weinig kans op de arbeidsmarkt. Een aantal mogelijke alternatieven:

  VAVO: Voortgezet Algemeen Onderwijs voor Volwassenen

  Als je 18 jaar of ouder bent, en in bepaalde gevallen ook al als je 16 of 17 bent, kan je terecht bij het voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen (vavo). Hier kun je alsnog je vmbo-, havo of vwo-diploma halen.

  MBO-route

  Vanaf 16 jaar is het ook mogelijk om de mbo-route bewandelen. Zonder diploma op zak begin je dan in principe op mbo1-niveau. Maar als uit de intaketest blijkt dat dit duidelijk onder je niveau is, mag je vaak beginnen bij mbo2 (minimaal nodig voor een startkwalificatie). Desgewenst kun je hierna, soms versneld, doorstromen naar mbo3 en mbo4. Ook zijn er tegenwoordig veel bedrijfsopleidingen voor technische beroepen die vaak ook toegankelijk zijn voor jongeren zonder diploma, bijvoorbeeld aan het Werk en Leer College (www.werkenleercollege.nl). Via deze route kun je ook je startkwalificatie halen.

  Overigens geldt de verplichting om een startkwalificatie te halen niet voor iedereen. Leerlingen uit het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen zijn hiervan vrijgesteld, omdat het voor hen vaak niet haalbaar is.

  REA-college

  Speciaal beroepsonderwijs voor studenten met een handicap. www.reacollegenederland.nl

Sluiten
Word nu lid!