Home 40 mensen, 40 verhalen Fred Stekelenburg

Fred Stekelenburg

Fred Stekelenburg werkte ruim dertien jaar voor de NVA. Hij nam in 2013 afscheid als directeur van de NVA en het AutismeFonds. Hij was oprichter van het AutismeFonds, het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA) en de Stichting Vakanties Autisme (SVA). Daarnaast was hij o.a. bestuurslid van Autism Europe en de Commissie Kennisinfrastructuur autismespectrumstoornissen. Tegenwoordig is hij onder meer beleidsadviseur GGZ en gehandicaptenzorg, en toezichthouder.

‘Ik zie dat de aandacht rondom autisme in de wetenschap en media, maar ook in de zorg en hulpverlening aan het afnemen is, terwijl die juist verder zou moeten toenemen. Daar maak ik mij grote zorgen over.

De onbekendheid en de toch enigszins mysterieuze sfeer rondom autisme, moet zoveel mogelijk worden opgeheven door meer onderzoek en het opzetten van een permanent voorlichtings-offensief. Die voorlichting moet zich richten op meerdere maatschappelijke groepen en velden. Intensieve samenwerking met andere landen zou hierbij enorm kunnen helpen. Met als uiteindelijk doel dat alle mensen met autisme als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan onze maatschappij.’

Sluiten
Word nu lid!