Home 40 mensen, 40 verhalen Iris Servatius-Oosterling

Iris Servatius-Oosterling

Iris Servatius-Oosterling is GZ-psycholoog binnen de zorglijn infants van Karakter Universitair Centrum in Nijmegen. Daar houdt zij zich bezig met wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en behandeling rond autisme bij hele jonge kinderen. Tevens is zij voorzitter van het landelijk expertise netwerk Autisme Jonge Kind (autismejongekind.nl).

‘In gesprekken die ik met ouders van jonge kinderen met autisme voer, komen vaak hun gevoelens van onzekerheid, onmacht en verdriet naar voren. Maar tegelijkertijd merk ik ook vaak enorme inzet en wilskracht om ertegenaan te gaan en er samen wat van te maken.

Helaas krijgen veel kinderen nog steeds (te) laat de juiste zorg! Mijn wens voor de toekomst zou zijn dat professionals die werken met jonge kinderen (zoals artsen en verpleegkundigen, logopedisten, fysiotherapeuten en leidsters van kinderdagverblijven), veel meer bekend raken met signalen die in de baby- en peutertijd verband kunnen houden met ASS. Dit moet ertoe leiden dat kinderen met ASS veel eerder worden gesignaleerd, zodat tijdig de juiste hulp kan worden ingezet. Onder andere met dit doel voor ogen is recent het platform autismejongekind.nl ontwikkeld!

Om Nederland autismevriendelijker te maken zouden (zorg)organisaties die werken met jonge kinderen veel beter met elkaar moeten samenwerken en afspraken met gemeenten over de inzet van vroege interventies veel gemakkelijker te realiseren moeten zijn.’

Sluiten
Word nu lid!