Home Over autisme Levensfases Autisme bij jonge kinderen (0 tm 3 jaar) Signalen en diagnose Vroege hulp en diagnose

Vroege hulp en diagnose

jonge kinderen van 0 tm 3 jaar

Al vroeg kunnen er signalen zijn die mogelijk wijzen op autisme. Vanaf 24 maanden kan een diagnose autisme gesteld worden. Belangrijker is misschien wel dat ouders die zich zorgen maken hulp krijgen, ongeacht een eventuele diagnose. Het is ontzettend belangrijk dat jullie je gehoord voelen en weten waar jullie terecht kunnen voor hulp.

Ondersteuning
Gelukkig zijn er veel organisaties en professionals die jullie kunnen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan:
• jullie huisarts
• het consultatiebureau
• het team van de dagopvang of peuterspeelzaal
• Integrale Vroeghulp (Dit is een samenwerking van organisaties die ouders helpen die zich zorgen maken over de ontwikkeling en/of het gedrag van hun kind. Je kunt overal in Nederland terecht, zonder verwijzing en zonder kosten.)
• Het online platform Autisme Jonge Kind

Diagnose
Alleen een GZ-psycholoog of psychiater kan vaststellen of een kind autisme heeft en de diagnose stellen. Bij jonge kinderen gebeurt dit naast observatie van het kind op basis van gesprekken met ouders/verzorgers, de leidster op het dagverblijf en bij het kind betrokken hulpverleners. Een diagnose verandert niets aan wie je kind is, het helpt je alleen om je kind beter te begrijpen en de juiste ondersteuning te bieden. Met een diagnose kan je ook het gedrag van je kind makkelijker uitleggen aan anderen. Tegelijk is elk kind met autisme verschillend. Hierdoor kan je kind anders zijn dan het standaardbeeld dat iemand heeft van een kindje met autisme. Een diagnose opent deuren naar begeleiding om de balans in je gezin te bewaren, ook voor eventuele broertjes of zusjes.

Als je kind de diagnose autisme krijgt, zul je je waarschijnlijk afvragen waar dit vandaan komt. Autisme is in hoge mate genetisch bepaald, invloeden uit de omgeving spelen slechts een beperkte rol. Misschien herken je jezelf, je partner of een ander familielid in het gedrag van je kind? Het kan zijn dat er meer familieleden zijn met autisme, maar dat hoeft niet.

Op tijd hulp vragen
Het vroegtijdig inzetten van hulp binnen het gezin kan ontzettend belangrijk zijn. Door al in een vroeg stadium ondersteuning te krijgen, voorkomen jullie overbelasting en kunnen jullie de beste zorg bieden aan jullie kindje. Wees niet bang om hulp te vragen.

Tegelijkertijd is het goed voor ouders om zich bewust te zijn van de discussies die er spelen rond vroegtijdige hulp aan kinderen met autisme binnen de autismegemeenschap. Welk doel wil je bereiken met de geboden hulp? Wil je je kind aanpassen aan de maatschappij? Kan je daar te ver in gaan? Hoe kan je het beste de kwaliteit van leven van je kind vergroten? Vragen die belangrijk zijn om bij stil te staan. Bij de pagina over behandeling lees je meer over de balans tussen het stimuleren van de ontwikkeling van je kind en je kind het zelfvertrouwen geven dat het mag zijn wie het is – inclusief zijn of haar autistische kenmerken.

Lees hier meer over hoe het onderzoekstraject verloopt om autisme vast te stellen
Lees hier meer over de mogelijkheden voor het krijgen van vroege hulp zonder onderzoek naar autisme of diagnose

Lees hier meer over vroege signalen van autisme bij jonge kinderen
Lees hier meer over het Platform Autisme Jonge Kind
Lees hier meer over diagnose bij meisjes
Lees hier meer over diagnose bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand

Een diagnose is méér dan een etiket!

Een goede diagnose houdt in dat de gz-psycholoog of psychiater jou en je kind duidelijk vertelt wat het kind vooral lastig vindt, maar ook waar het juist goed in is. Als het goed is krijgen jullie ook gerichte adviezen op maat voor thuis, voor het kinderdagverblijf en voor in de vrije tijd. Met als doel om ervaren problemen te verminderen, de ontwikkeling van je kind te stimuleren en de kwaliteit van leven van je kind te verhogen.

Sluiten
Word nu lid!