Home Over autisme Studeren Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

 • Lees meer
 • Woordenlijst studerenHieronder vind je een lijst met studiebegrippen die je als student tegen kunt komen.Lees meer
  • BBL: Beroepsbegeleidende Leerweg in het mbo waarbij je 3 à 4 dagen per week werkt bij een erkend Leerbedrijf (vaak in ruil voor loon of stagevergoeding) en 1 à 2 dagen per week naar school gaat. Je hebt geen recht op studiefinanciering en ook niet op een ov-jaarkaart.
  • BOL: Beroepsopleidende Leerweg in het mbo waarbij je 4 à 5 dagen per week naar school gaat. Daarnaast loop je stages van meerdere weken bij erkende Leerbedrijven (soms in ruil voor een vergoeding). Je hebt recht op studiefinanciering en ook op een ov-jaarkaart.
  • Buddy: een hogerejaars student, bijvoorbeeld van een sociale opleiding, die je helpt bij het wegwijs raken binnen de instelling, het plannen en organiseren en het leggen van sociale contacten. Krijgt in ruil vaak extra studiepunten of een vergoeding vanuit het persoonsgebonden budget.
  • Meeloopdag: je loopt een dagje mee op een opleiding om een goed beeld te krijgen. Vaak word je tijdens zo’n dag gekoppeld aan een student, soms organiseert een instelling een apart programma.
  • Startkwalificatie: minimaal een havo-, vwo of mbo2-diploma. Leerlingen uit het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht, dat is de wettelijk vastgestelde plicht om een startkwalificatie te halen. 
  • Studentendecaan: adviseert studenten, bijvoorbeeld op het gebied van studie- en beroepskeuze. Vertrouwenspersoon met wie je persoonlijke problemen kunt bespreken. Ook kan je bij de decaan terecht voor vragen over de studiefinanciering, bijvoorbeeld in geval van studievertraging.
  • Studiebegeleidingsgroep/studieondersteuningsgroep: hierin komen studenten die extra ondersteuning nodig hebben regelmatig bijeen om de studievoortgang en de studieplanning te bespreken, bijvoorbeeld onder leiding van een studentenpsycholoog
  • Studieloopbaanbegeleider: meestal het eerste aanspreekpunt voor studenten. Je kunt bij hem of haar onder andere terecht voor informatie over speciale voorzieningen en voor gesprekken over de studievoortgang.
  • Studiemaatje: zie buddy 
  • Vavo: voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen. Toegankelijk vanaf 18 jaar, soms ook al vanaf 16 of 17 jaar. Vavo’s zijn ondergebracht bij Regionale Opleidingscentra (roc’s); je kunt er je vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma halen, ook in deeltijd. Versnelling is mogelijk.
Sluiten
Word nu lid!