Home Over autisme Onderwijs Alternatieven voor school

Alternatieven voor school

Wat zijn de mogelijkheden?

‘Gewoon’ voltijds naar school gaan is voor sommige kinderen met autisme (tijdelijk) niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat zij op school snel overprikkeld/oververmoeid raken. Naar schatting een derde van alle thuiszitters in Nederland heeft autisme.

 • Combinatie van onderwijs en zorgMaatwerkLees meer

  Soms hebben kinderen met autisme (tijdelijk) maatwerk nodig, zoals een combinatie van (deeltijd-) onderwijs en zorg. Sinds 2015 moeten scholen en gemeenten gezamenlijk zogeheten ‘onderwijs-zorgarrangementen’ samenstellen. In de praktijk gebeurt dit helaas nog nauwelijks.

  Wel mogen reguliere scholen sinds 1 augustus 2018 indien nodig afwijken van het wettelijk verplichte aantal lesuren, bijvoorbeeld als een kind tijdelijk behandeling nodig heeft. Leer hier meer over deze mogelijkheid.

  Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs mogen leerlingen al langer toestaan om minder uren naar school te komen.

  Bekijk hier de keuzehulp arrangementen.

 • Vrijstelling van leerplichtWat houdt dat in?Lees meer

  Een onbekend aantal leerlingen met autisme heeft een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a van de Leerplichtwet, bedoeld voor kinderen die vanwege psychische of lichamelijke problemen niet naar school kunnen. Onder hen bevinden zich ook kinderen die wel degelijk kunnen leren, zij het niet op school. In een aantal gevallen hebben ouders wier kind het niet lukt om voltijds naar school te gaan, zoals in Nederland in principe verplicht is, een vrijstelling  aangevraagd om te voorkomen dat zij juridisch worden vervolgd. Groot nadeel van een vrijstelling is echter dat het kind zijn recht op onderwijs verliest.

  In zeer uitzonderlijke gevallen krijgt een kind dat wegens psychische problemen niet in staat is om naar school te gaan een vergoeding voor thuisonderwijs, na tussenkomst van een zogeheten ‘inspecteur bijzondere opdrachten’. Dit wordt ook wel een ‘Miep Ziek-contract’ genoemd. Wat de criteria zijn lijkt door het ministerie bewust onduidelijk te worden gehouden uit angst voor een aanzuigende werking.

  Een vrijstelling moet meestal elk jaar opnieuw door de ouders worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Bij de aanvraag hoort een verklaring van een psycholoog (niet de behandeld psycholoog van het kind), of een door de burgemeester en wethouders aangewezen onafhankelijke GGD-arts.

  Zit je kind thuis? Ga dan altijd in gesprek met het samenwerkingsverband; dat moet ervoor zorgen dat elk kind passend onderwijs krijgt. Informeer naar projecten in de regio om thuiszitters weer naar school te begeleiden. Misschien kan er voor jouw kind een pakket op maat worden gemaakt met zowel zorg, als (deeltijd) onderwijs. Bespreek deze mogelijkheid met het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en de gemeente.

 • Mogelijkheden voor 'thuiszitters'Wat als je kind niet naar school kan, maar wel wil en kan leren?Lees meer

  Wat kun je als ouders zelf doen?

  Probeer in gesprek te blijven. Probeer altijd in gesprek te blijven met de school, het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar. Zoek samen naar een oplossing. Zodra er een conflict ontstaat, krijg je als ouder vaak niets meer voor elkaar. Het kan er in het uiterste geval zelfs toe leiden dat er een melding van kindermishandeling wordt gedaan omdat je kind niet (vaak genoeg) naar school komt.

  Hulp van een onderwijsconsulent. Dreigt het gesprek vast te lopen, schakel dan zo snel mogelijk een onderwijsconsulent in. Die is onafhankelijk, gratis en veel ouders van kinderen met autisme hebben er positieve ervaringen mee.  Als de emoties hoog zijn opgelopen is het fijn als een neutrale buitenstaander kan meedenken, meepraten en adviseren. Onderwijsconsulenten zijn bovendien goed op de hoogte van alle onderwijsinstellingen in jouw regio en kennen vaak alle betrokkenen. 

  Boekentip: Waar is Daphne Daphne van Janine Scherpenberg

 • Afstandsonderwijs, particulier onderwijs, dagbesteding & medisch kinderdagverblijfMogelijke alternatieven voor schoolLees meer

  Afstandsonderwijs of particulier onderwijs. Komt je kind langdurig thuis te zitten, informeer dan naar de mogelijkheden van afstandsonderwijs, bijvoorbeeld via IVIO@School.

  Ook particulier onderwijs is een mogelijkheid. Particuliere scholen zijn echter wel duur en worden zelden vergoed door een samenwerkingsverband, behalve in sommige gevallen tijdelijk als het samenwerkingsverband nog geen dekkend aanbod heeft.

  Ben je minimaal 18 jaar (tot maximaal 30 jaar) en heb je interesse voor ICT? Dan is de gratis Amsterdamse programmeeropleiding Codam misschien iets voor jou. Meer informatie over deze opleiding vind je hier: Een gratis programmeerschool, óók voor drop outs.

   

  Medisch kinderdagverblijf. Dagbehandeling voor kinderen van 0 tot 7 jaar (met een normale intelligentie) met ontwikkelingsproblemen en of gezondheidsproblemen (psychisch of lichamelijk). Een team van orthopedagogen, fysiotherapeuten en psychologen maakt voor elk kind een ondersteuningsplan. Ook de ouders krijgen begeleiding. Hier vind je meer informatie over medisch kinderdagverblijven.

  Dagbesteding. Is je kind niet tot leren in staat, dan kan je op zoek gaan naar dagbesteding. Voorbeelden van dagbesteding zijn zorgboerderijen en kinderdagcentra. Hier vind je meer informatie over dagbesteding voor kinderen.

  Zorgboerderijen. Zorgboerderijen hebben veel verschillende functies, zoals dagbesteding, re-integratie, en (tijdelijke) vervanging van onderwijs voor jongeren met een lichamelijke of psychische aandoening, of met psychosociale problemen. Hier vind je meer informatie over zorgboerderijen.

  Kinderdagcentrum. Dagopvang voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand en een meervoudige of verstandelijke beperking. Op een kinderdagcentrum (KDC) werken onder andere fysiotherapeuten, ortho-therapeuten en logopedisten. De nadruk ligt op het aanleren van praktische en sociale vaardigheden. Ook behandeling, observatie en verzorging behoren tot de mogelijkheden. Hier vind je meer informatie over kinderdagcentra.

Sluiten
Word nu lid!