Home Over autisme Levensfases Autisme bij jonge kinderen (0 tm 3 jaar) Straks naar school – KDC Naar school

Naar school

jonge kinderen van 0 tm 3 jaar

Kinderen met autisme kunnen onderling erg van elkaar verschillen, in ontwikkeling en gedrag. Daarom is het belangrijk dat je onderzoekt welke school voor jouw kind het meest geschikt zal zijn.

Veel kinderen met autisme hebben begeleiding en aanpassingen op school nodig. Voor een deel van deze kinderen kan dit worden geboden op een reguliere school, maar andere kinderen met autisme hebben meer baat bij een speciale school. In het ideale geval is een reguliere school zo ingericht dat zo weinig mogelijk leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Met tegelijk ook ruimte om ondersteuning te bieden aan kinderen die dit toch nodig hebben.

De intensiteit van de begeleiding in het reguliere onderwijs kan per school erg verschillen. Bezoek verschillende scholen en onderzoek hoe zij met het begeleiden van kinderen omgaan. Kijk ook op de website van scholen naar het Schoolondersteuningsplan. In dit document beschrijft een school welke ondersteuning zij kunnen bieden, soms ook specifiek aan leerlingen met autisme. Probeer in contact te komen met ouders van leerlingen met autisme, bijvoorbeeld via een Autisme Info Centrum van de NVA in jouw regio. Zij kunnen vaak een realistisch beeld schetsen van de situatie op een school. Ook het samenwerkingsverband in jouw regio kan je helpen met het vinden van een geschikte school.

Er zijn verschillende redenen om voor een bepaalde school te kiezen: omdat de school dichtbij is, omdat er speciaal onderwijs wordt geboden voor kinderen met autisme of omdat broers of zussen ook naar deze school gaan. Welke school je ook kiest, het is altijd belangrijk om van tevoren in gesprek te gaan met de school. Vraag de school hoe jullie er samen voor kunnen zorgen dat jouw kind passend onderwijs krijgt en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Wat heeft je kind nodig om zich prettig en veilig te voelen? Probeer daarbij ook al stil te staan bij de dingen die je kind misschien nog lastig vindt. Kan het al functioneren in een grotere groep of is er meer individuele aandacht nodig?

Voor meer informatie over de keuze tussen regulier of speciaal onderwijs, kijk hier.

Ondersteuningsbehoeften

Een goed afgestemde omgeving kan veel schoolproblemen voorkomen. Voor alle leerlingen, met en zonder autisme, is het een voordeel als op school sprake is van voorspelbaarheid, duidelijkheid en heldere afspraken. Een vast kapstokhaakje, een rustige plek in de pauze. Het onderwijs is voor alle leerlingen beter in kleinere klassen waar de leraar afstemt op de onderwijsbehoeften van elke leerling. En dus ook op de zwakkere én sterkere kanten van een leerling met autisme. Alle kinderen voelen zich veiliger op een school waar ruimte is voor verschillen tussen leerlingen en waar je jezelf mag zijn. Voor leerlingen met autisme is het heel belangrijk dat ze op hun eigen manier mee mogen doen in plaats van dat er geprobeerd wordt ze aan te passen aan wat gangbaar is.

Structuur is soms (maar niet altijd!) behulpzaam in de begeleiding van kinderen met autisme op school. Dit geldt zowel voor het reguliere als het speciale onderwijs. Een veelgebruikt hulpmiddel om structuur te bieden aan jonge kinderen is een duidelijk dagprogramma dat bijvoorbeeld met pictogrammen wordt weergegeven.
Ook een duidelijk ingedeelde ruimte helpt. Op school gaat het hierbij bijvoorbeeld om vaste plekken voor spullen, een vaste werkplek en een ‘time out’-plek waar een leerling zich kan terugtrekken als hij of zij overprikkeld (dreigt) te raken. Er is inmiddels het nodige ontwikkeld om kinderen met autisme te begeleiden in het onderwijs, alleen weet helaas nog (lang) niet elke basisschool deze informatie te vinden.

Het is belangrijk om te kijken wat je kind nodig heeft om zich prettig te voelen, zodat het tot leren kan komen. Het invullen van een autismepaspoort is daarbij een handig hulpmiddel. Daarmee kan een leerkracht in één oogopslag zien wat jouw kind nodig heeft.

Meer informatie

Op onze website bieden we ook informatie en tips over onderwijs en autisme aan onderwijsprofessionals.

Vanuit Autisme Bekeken heeft een checklist, waarmee scholen kunnen nagaan hoe autismevriendelijk ze zijn. Deze criteria komen goed van pas als je zelf een school zoekt.

Balans heeft een handige checklist gemaakt met zaken waarop je kunt letten bij het kiezen van een school.

Meer informatie over bijvoorbeeld ondersteuning op het reguliere onderwijs vind je op de website van Ouders en onderwijs

 

Sluiten
Word nu lid!