Home Over autisme Onderzoek naar autisme Academische Werkplaats Autisme (AWA) Producten AWA 1.0

Producten AWA 1.0

WoonWijzer Autisme

In het kader van de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! ontwikkelde de werkgroep Wonen een WoonWijzer waarin bestaande en nieuwe kennis over wonen & autisme is gebundeld en toegankelijk is gemaakt voor verschillende doelgroepen. Je vindt de WoonWijzer hier

De overgang naar de volwassenenpsychiatrie, 18-/18+

Wanneer jongeren die in zorg zijn de volwassenheid naderen, vindt er mogelijk een transitie in zorg plaats van de kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) naar de volwassenenpsychiatrie (VWP). Deze transitie verloopt niet altijd soepel, waardoor na het verlaten van de KJP geen zorg of niet de juiste zorg wordt geboden. Omdat er weinig bekend is over hoe jongeren met een autisme deze transitie in zorg ervaren, is in 2017 een vragenlijstonderzoek gehouden. Doel was de ervaringen en opvattingen van jongeren met betrekking tot deze transitie te inventariseren. Je vindt de bijbehorende factsheet hier.

Genetica in je spreekkamer

Onderzoek naar erfelijke ‘veroorzakers’ van autisme staat in de belangstelling. Ook bij mensen met een autismediagnose en hun familie. Maar als hulpverlener ken je niet zomaar alle technische én ethische ins en outs van de genetica. Daarom hebben we een speciale onderwijsmodule ontwikkeld. Dat helpt je als hulpverlener om erfelijkheidsvragen te beantwoorden, en cliënten beter te begeleiden. Je vindt de bijbehorende factsheet hier. 

Op eigen benen?

Volwassen worden, jezelf redden in de wereld: het gaat bij niemand vanzelf. Als je een autismediagnose hebt, is het vaak een extra uitdaging. En hoe is dat als een ouder ook de diagnose heeft: helpt dat dan of juist niet? Samen met jongeren uit zulke zogeheten ‘multiplex’ gezinnen onderzochten we wat hen helpt om zelfstandiger te worden. Het resultaat? Nieuwe inzichten en een serie praktische tips & tricks. Je vindt de bijbehorende factsheet hier.

Cliënt in control

Doel van geïntegreerde zorg in de GGZ is dat cliënten zelf (meer) controle over hun behandeling krijgen en dat hulpverleners beter samenwerken. Digitale platforms zijn daarbij een goed hulpmiddel, blijkt uit ons onderzoek. Ze stimuleren de actieve rol van cliënten én de noodzakelijke andere werkwijze van zorgprofessionals. Je vindt de bijbehorende factsheet hier.

Relaties

Hoe ondersteun je jongeren met autisme bij het opbouwen van vriendschappelijke en romantische relaties? Hier vind je de factsheet van de werkgroep Relaties. In deze factsheet wordt onder meer gesproken over de zogeheten ‘Autismevriendelijkheidsmeter’. Hiermee kan je toetsen of lesmateriaal voldoende rekening houdt met de leerstijl en behoeften van mensen met autisme. Hier vind je deze Autismevriendelijkheidsmeter.

De werkgroep Relaties maakte ook het programma PEERS geschikt voor de Nederlandse doelgroep. Dit is een evidence-based programma dat zich richt op relationele vaardigheden bij jongeren met autisme. Onderzoeker Kirstin Greaves-Lord schreef deze analyse over PEERS voor Autisme Magazine nummer 2, 2021.  

Deze lijst is niet volledig en zal de komende tijd nog worden aangevuld.

 

Sluiten
Word nu lid!