Home 40 mensen, 40 verhalen Riemer Palstra

Riemer Palstra

Riemer Palstra heeft een relatie met fotografe Bianca Toeps. Zij maakte de veertig portretten voor deze serie. Bianca heeft autisme, Riemer is dus ‘partner-van’, maar kent daarnaast meerdere andere mensen met een vorm van autisme. Hij omschrijft zichzelf bovendien als een IT’er met ‘redelijk autistische trekjes’.

‘Er is veel onbegrip en misdiagnose. Neurotypische mensen kunnen een situatie verergeren, als zij niet goed weten hoe met iemand met autisme om te gaan, waarna een en ander zou kunnen escaleren. Ook mensen met autisme zelf, die denken dat ze eerder depressief zijn, of ADD/ ADHD hebben, pakken misschien de verkeerde handvatten beet om met situaties om te gaan, die vervolgens niet blijken te werken.

Er zou beter rekening gehouden moeten worden met mensen met autisme. En geef meer en betere voorlichting over wat de verschijnselen, nadelen maar zeker ook voordelen van autisme kunnen zijn.

Een autismevriendelijker Nederland stimuleert in mijn ogen meer prikkelvrije omgevingen (zoals er al prikkelvrije supermarkturen blijken te zijn en prikkelarme uren op kermissen, stiltezones in de trein en zelfs hele stiltecafé’s). Dit hoeft niet altijd en overal, maar de keuze zou er wel moeten zijn.’

Sluiten
Word nu lid!