Home Over autisme Onderwijs Autisme en passend onderwijs

Autisme en passend onderwijs

Maatwerk in het basis- en middelbaar onderwijs

Goede ondersteuning op school betekent altijd maatwerk. Want elk kind met autisme is anders. Om tot maatwerk te komen is goede communicatie tussen ouders, school en kind essentieel. Zowel de ouders als het kind kunnen waardevolle informatie geven over welke begeleiding er op school nodig is. Lees meer over het vinden van een passende school en over onderwijsbegeleiding op maat.

Het is goed om te weten dat je kind op grond van de Wet Gelijke Behandeling (WGBH/CZ) recht heeft op essentiële aanpassingen en dat scholen, óók reguliere, verplicht zijn hier serieus naar te kijken. Een voor je kind belangrijke aanpassing mag alleen worden geweigerd als zij voor de school een ‘onevenredige belasting’ vormt. Durf daarom te vragen naar de mogelijkheden voor ondersteuning. Het slagen van je kind op school kan ervan afhankelijk zijn. Lees meer over openheid over autisme op school en over wet- en regelgeving rond passend onderwijs.

De meeste kinderen met autisme hebben begeleiding nodig op school, maar die hoeft lang niet altijd intensief te zijn. Vaak gaat het om relatief eenvoudige hulp, bijvoorbeeld bij het structureren van de leerstof, of het invullen van de agenda. Maar er zijn ook kinderen met autisme die het beste op hun plek zijn in het speciaal onderwijs. Dat heeft niet alleen te maken met intelligentie, maar bijvoorbeeld ook met aanpassingsvermogen en sensorische gevoeligheid. En soms sluit ook speciaal onderwijs onvoldoende aan op de onderwijsbehoefte. Lees meer over alternatieven voor school.

Sluiten
Word nu lid!