Home 40 mensen, 40 verhalen Annemiek Koster

Annemiek Koster

Annemiek Koster werd ruim tien jaar geleden na haar pensioen gediagnosticeerd met het syndroom van Asperger. Daarna is zij vrijwilligerswerk gaan doen bij de NVA. Zo was zij onder meer lid van het landelijk bestuur, is zij eindredacteur van de regionale Nieuwsflits van de NVA, maakt zij onderdeel uit van het Autisme Expertisenetwerk Drenthe en geeft zij presentaties.

‘Er zijn veel goede parallel lopende initiatieven gericht op belangenbehartiging, richtlijn-ontwikkeling, school, werk, onderwijs en onderzoek. Mijn angst is dat het ‘autismeveld’ versnipperd blijft en dat daardoor de kracht die nodig is voor structurele inbedding, te veel ruimte laat voor politieke en economische motieven. Ik denk dan ook dat de NVA zichtbaarder zijn rol moet versterken als belangenbehartiger en gesprekspartner met ‘de politiek’.

Er zou meer aandacht moeten komen voor een afgewogen verhaal rond mensen met ASS: de mix van waarneembaar gedrag tegenover innerlijke beleving, en van kracht tegenover beperking. Autisme is divers, dus een individueel voorbeeld doet geen recht aan iedereen met ASS. Ik hoop op meer onderzoek naar een gemeenschappelijke laag, waar we nu nog geen grip op hebben. In de media is nu nog te veel aandacht voor de ‘types’. Een heel goed voorbeeld van hoe het zou kunnen, vind ik de film ‘Adam’, die enige jaren geleden te zien was.

Verder ben ik een voorstander van vroege diagnostiek om lang ‘tobben’ te helpen voorkomen. En ben ik voor certificering van hulpverleners door een onafhankelijke instelling (vanuit de NVA?) en structurele versterking van autismenetwerken, die de hulpvragers en hulpverleners als een soort Google Maps wegwijs moeten kunnen maken in het aanbod van zorg.’

Sluiten
Word nu lid!