Home Over autisme Autisme in combinatie met … Autisme en angst & dwang

Autisme en angst & dwang

Angststoornissen komen vaak voor bij mensen met autisme, ook onder kinderen met autisme. Er bestaan meerdere soorten angststoornissen zoals bijvoorbeeld: de obsessief-compulsieve stoornis (OCD) oftewel een dwangstoornis en de sociale angststoornis.

Een angststoornis heeft grote gevolgen voor iemands dagelijkse functioneren, bijvoorbeeld op school of op het werk. De kwaliteit van leven wordt ernstig aangetast.

Symptomen van angst zijn onder meer:

 • schrikachtig gedrag
 • hartritmestoornissen
 • kortademigheid
 • geagiteerd en bedroefd zijn
 • wankel en slap gevoel
 • zich zweterig, misselijk en ziek voelen
 • slapeloosheid, nachtmerries.

Triggers voor angst bij mensen met autisme kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • onzekerheid en verandering
 • overgangsperioden
 • sociale verwachtingen
 • bepaalde geuren of geluiden
 • bepaalde sociale situaties
 • hoge verwachtingen, druk en eisen
 • specifieke situaties, bijvoorbeeld grote menigten, blaffende honden of het zien van injectienaalden.

Wat kan je doen?

 • Bespreek je angstklachten met je huisarts. Hij of zij kan je eventueel verwijzen naar een vorm van therapie (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie), al dan niet in combinatie met medicatie.
 • Er zijn aanwijzingen dat mindfulness angstklachten bij mensen met autisme kan verlichten.

 

 • Obsessief-compulsieve stoornis/dwangstoornisDe obsessief-compulsieve stoornis (OCD) is een vorm van een dwangstoornis. Iemand met OCD heeft te maken met voortdurend herhalende gedachten of gedragingen die angst en stress met zich mee brengen. OCD is een zeer ingrijpende aandoening met grote impact op iemands dagelijkse functioneren.Lees meer

  Belangrijk om te weten: herhalende gedachten en gedragingen wijzen bij mensen met autisme zeker niet altijd op een OCD; ze horen namelijk ook bij autisme. Er is dan ook een duidelijk verschil tussen OCD en herhalende gedachten en gedragingen van mensen met autisme.

  Bezig zijn met een preoccupatie – bijvoorbeeld het ordenen of aanraken van voorwerpen – is voor veel mensen met autisme juist erg bevredigend en kan leiden tot grote ontspanning. Juist de onderbreking ervan kan bij hen leiden tot angst en stress. Bij OCD leiden de handelingen en/of gedachten tot angst en onrust.

  Wat kan je doen?

  • Bespreek de klachten met je huisarts. Hij of zij kan je eventueel doorverwijzen naar een vorm van therapie (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie), al dan niet in combinatie met medicatie.
  • In het geval van een verwijzing naar de ggz: vraag om een psycholoog of psychiater die is gespecialiseerd in zowel autisme als OCD.
  • Er zijn aanwijzingen dat mindfulness angstklachten bij mensen met autisme kan verlichten.

   

 • Sociale AngststoornisMensen met een sociale angststoornis/fobie trekken zich terug omdat zij denken dat anderen hen niet mogen. Of omdat zij ervan overtuigd zijn dat anderen veel kritiek op hen hebben. Het gaat hierbij om irrationele angsten.Lees meer

  Mensen met autisme hebben vaak andere redenen om zich sociaal terug te trekken. Mogelijk ondervonden zij keer op keer negatieve reacties op hun sociale gedrag in gezelschap.

  Veel mensen met autisme beschikken over een andere sociale intuïtie dan mensen zonder autisme. In de ogen van anderen slaan zij in gezelschap vaak ‘de plank mis’. Om nieuwe afkeurende reacties te voorkomen, trekken sommige mensen met autisme zich in extreme mate terug.

  Ook overgevoeligheid voor prikkels – bijvoorbeeld voor licht en geluid – kan bij mensen met autisme tot afzondering leiden.

  Wat kan je doen?

  • Als je je erg beperkt voelt door problemen op sociaal gebied is het goed om dit te bespreken met je huisarts. Hij of zij kan je misschien doorverwijzen naar een therapie, bijvoorbeeld een sociale vaardigheidscursus.
  • Openheid over je autisme en wat dit betekent op sociaal gebied leidt vaak tot meer begrip bij anderen.
  • Zoek contact met andere mensen met autisme. Bijvoorbeeld via de landelijke netwerkborrel ietsdrinken.nl