Home Over autisme Studeren Ondersteuning tijdens de studie

Ondersteuning tijdens de studie

Waar heb je hulp bij nodig en hoe regel je dat?

Hoewel ik me had ingesteld op moeilijke leerstof en zelfstudie, bleken de problemen op de Technische Universiteit juist te zitten in het grote aantal contacturen en de zware practica. Het zorgde voor een enorme mentale belasting

Als je inzicht hebt in wat jouw sterke en zwakke kanten zijn, kan je vervolgens onderzoeken waar je hulp bij nodig hebt om succesvol te studeren. Dit is voor iedereen met autisme anders. Kijk in hoeverre de volgende zaken jou mogelijk kunnen helpen om je studie succesvol te doorlopen en hoe je die hulp kunt regelen:

 • Ondersteuning vanuit de opleidingInformeer tijdig bij de vervolgopleiding naar de mogelijkhedenLees meer

  Veel opleidingen bieden studenten met autisme inmiddels specifieke voorzieningen. Het is zinvol om ruim voor de start van de opleiding alvast te informeren naar wat er allemaal mogelijk is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • extra evaluatie-momenten,
  • hulp bij plannen en organiseren
  • alternatieven voor groepsopdrachten en/of stages,
  • extra examentijd,
  • tentamentraining,
  • extra rustdagen,
  • examenspreiding,
  • stagebegeleiding,
  • het recht toetsen in een aparte ruimte af te leggen.
  • extra studiefinanciering i.v.m. verwachte studievertraging (ga naar de decaan voor actuele informatie).
  • een studiebegeleidingsgroep/studieondersteuningsgroep: hierin komen studenten die extra ondersteuning nodig hebben regelmatig bij elkaar om de studievoortgang en de studieplanning te bespreken, bijvoorbeeld onder leiding van een studentenpsycholoog.
  • Een buddy of studiemaatje: een hogerejaars student, bijvoorbeeld van een sociale opleiding, die je helpt bij het wegwijs raken binnen de instelling, het plannen en organiseren en het leggen van sociale contacten. Krijgt in ruil vaak extra studiepunten of een vergoeding vanuit het persoonsgebonden budget.
  • Kennis van autisme bij de instelling (indien nodig kan je hier ook zelf voor zorgen. Kijk wel even of de opleiding hiervoor open staat.)
  • Individuele studietoeslag. (via de gemeente)

  Afspraken met docenten:

  • Gebruik van een laptop voor het maken van aantekeningen
  • Het opnemen van colleges op geluidsband
  • Aantekeningen kopiëren van medestudenten
  • Collegestof op schrift of digitaal
  • Eenduidige instructies in heldere taal
  • Een rustige en neutrale houding van docenten, vooral als er problemen zijn
  • Een plek dichtbij de docent in de collegezaal.
  • regelmatige evaluatie op vaste momenten
  • Een ruimte om me terug te trekken
  • Toestemming om leraren per email/telefoon vragen te stellen buiten de les om

  Afstemming met de thuissituatie Betrokkenheid van ouders of een persoonlijk begeleider bij de studie kan helpen om de studie succesvol te doorlopen. Met de opleiding kun je afspreken hoe vaak er contact is tussen ‘studie’ en ’thuis’.

  Warme overdracht door eerdere begeleiders Een ‘warme overdracht’ door de middelbare school wil zeggen dat de informatie over jouw begeleiding goed wordt overgedragen aan de nieuwe opleiding.

 • Hoe zorg je dat je de juiste ondersteuning krijgt?De eerste stapLees meer

  Veel opleidingen kennen tegenwoordig aanpassingen voor studenten met een beperking, ook voor studenten met autisme. Om hiervan gebruik te kunnen maken, zal je wel aan moeten geven dat er sprake is van een beperking. Doe dit tijdig, liefst ruim voordat je met de opleiding begint. Op alle onderwijsinstellingen is een persoon aangewezen die ervoor kan zorgen dat jij de ondersteuning krijgt die je nodig hebt, meestal de studentendecaan. Hier vind je een lijst met de juiste contactpersonen, per opleiding.

  Als het goed is krijgt elke student met een beperking een contactpersoon toegewezen die de studievoortgang bewaakt, meestal is dat een studieloopbaanbegeleider, ook wel slb-er genoemd. Hij of zij is tijdens de studie het eerste aanspreekpunt als je extra ondersteuning nodig hebt, of gebruik wilt maken van speciale voorzieningen.

  Tijdens het eerste gesprek (waarvoor je gerust ook je ouder(s) of persoonlijk begeleider kunt uitnodigen) wordt de basis gelegd voor de begeleiding. Het is raadzaam om dan al zo concreet mogelijk vast te leggen hoe vaak en op welk tijdstip je de studieloopbaanbegeleider gaat spreken, bijvoorbeeld één keer in de twee weken op maandagmiddag.

 • Ondersteuning vanuit de thuissituatieTrainen van vaardigheden en persoonlijke hulp waar nodigLees meer

  Om je studie succesvol af te kunnen ronden, heb je bepaalde (studie- en sociale) vaardigheden nodig, waar je soms wel wat extra hulp bij kunt gebruiken als je autisme hebt. Ook kan het zijn dat je door je autisme sneller dan een ander stress ervaart en overprikkeld raakt. Mogelijk heb je dan tijdens je studie baat bij:

  • Hulp bij het vinden van een balans tussen inspanning en ontspanning
  • Een assertiviteitscursus (o.a. hulp leren vragen)
  • Een cursus sociale vaardigheden (SOVA-training)
  • Een cursus studievaardigheden
  • Een faalangsttraining
  • Ontspanningsoefeningen/mindfullness
  • Betrokkenheid van ouders/persoonlijk begeleider bij de ondersteuning
  • Goede hulp voor problemen als hoofdpijn, slapeloosheid of angstklachten.

  Tip: Overleg ook met je ouders of persoonlijk begeleider waarbij jij mogelijk baat kunt hebben.

 • Goede huisvestingEen rustige plek om te studerenLees meer

  Een goede woonsituatie is belangrijk als je studeert. Zodat je thuis tot rust kunt komen, en goed kunt studeren.

  Wanneer de opleiding van je keuze ver weg is van je ouderlijk huis, dan kan het nodig zijn dat je op kamers gaat. Dit kan in een ‘gewoon’ studentenhuis, of in een studentenhuis met begeleiding.

  Je kunt een kamer huren in een gewoon studentenhuis. Meestal moet je dan door een ‘selectieprocedure’: vaak reageren veel studenten op een advertentie voor een kamer en slechts een klein aantal wordt uitgenodigd voor een gesprek. Je moet dan in korte tijd laten zien of jij bij de overige bewoners past. Eigenlijk is het een soort sollicitatiegesprek. Voor kameraanbod kun je kijken op www.kamertje.nl

  Kamers voor studenten met autisme Er zijn ook studentenhuizen waar alleen studenten met autisme wonen, en waar een begeleider aanwezig is die jou kan helpen met zaken als je studieplanning en het huishouden.

Sluiten
Word nu lid!