Home Over autisme Onderzoek naar autisme Academische Werkplaats Autisme (AWA) AWA – Beeldvorming & inclusie

AWA – Beeldvorming & inclusie

Beeldvorming met betrekking tot autisme bepaalt onder meer de mate van tolerantie en empathie. Het tonen van een eerlijk en gebalanceerd beeld van mensen met autisme draagt bij aan inclusie.

Bij beeldvorming is er sprake van wederkerigheid tussen mensen met autisme en mensen met een neurotypische ontwikkeling. Interventies moeten om die reden zijn gericht op beiden.

De samenleving bestaat uit verschillende lagen: de directe omgeving (bijvoorbeeld familie en vrienden), de context (bijvoorbeeld leraren en hulpverleners) en ‘passanten’ (bijvoorbeeld de caissière en de buschauffeur). Autisme speelt in al deze contexten een rol. Dit project richt zich op interventies die ingrijpen op die verschillende lagen. Wij zullen deze interventies (door)ontwikkelen en implementeren.

Bekijk hier de PowerPoint-presentatie van het project tijdens de AWA-bijeenkomst van 21 januari 2021.

Hieronder vind je het op 21 januari 2021 gepresenteerde filmpje ‘Autisme in de Media’ van het deelproject Autisme Experience.

Sluiten
Word nu lid!