Home Over autisme Onderwijs Expertgroep Autisme en Onderwijs

Expertgroep Autisme en Onderwijs

Positieve lobby zoekt verbinding tussen zorg, gemeenten en onderwijsinstellingen

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) heeft een nieuwe expertgroep, de Expertgroep Autisme & Onderwijs. De leden van deze groep zullen de NVA onder meer gaan helpen in haar strijd voor autismevriendelijker onderwijs in Nederland.

Voorzitter van de nieuwe Expertgroep Autisme en Onderwijs is autismespecialist Suzanne Rouwhorst, onder meer bekend van het Autismepaspoort. Alle leden van de expertgroep hebben behalve kennis op het gebied van onderwijs ook affiniteit en/of ervaringsdeskundigheid met autisme.

De Expertgroep Autisme & Onderwijs bestaat uit:

Kennisdelen en verbinden

De Expertgroep zal zich onder andere richten op meer kennis over autisme, en wat leerlingen met autisme nodig hebben, in alle soorten van onderwijs. Daarnaast wil zij een positieve lobby voeren gericht op het verbinden van zorg, gemeenten en onderwijspartijen. De belangrijkste onderliggende gedachte hierbij is het denken in mogelijkheden, om passend en inclusief onderwijs te kunnen waarmaken.

Thuiszitters

De expertgroep zal de NVA onder meer gaan voorzien van actuele kennis op het gebied van onderwijs. Ook zullen de leden samen met NVA kwaliteitseisen gaan opstellen voor autisme-vriendelijker onderwijs in Nederland. Daarnaast zal de expertgroep zich de komende tijd gaan buigen over het hardnekkige thuiszittersprobleem en over de gevolgen voor onze doelgroep van het zogeheten VN-Verdrag Handicap.

Actualiteit

Bijzonder is dat in de expertgroep heel veel onderwijssoorten zijn vertegenwoordigd. Regulier én speciaal, van Praktijkonderwijs tot Universiteit. Leden van de expertgroep zullen ongeveer vier keer per jaar vergaderen. Als de actualiteit hierom vraagt zullen zij vaker bij elkaar komen.

In verband met het beperkte aantal uren zal de expertgroep geen individuele vragen kunnen beantwoorden. Hiervoor kunnen ouders/verzorgers of leerlingen/studenten wel dagelijks terecht bij de Informatie & Advieslijn van de NVA. 

Bekijk hieronder de animatie over inclusief onderwijs.

Artikelen van de NVA Expertgroep Autisme en Onderwijs:

Lockdown-lessen voor leerlingen met autisme

Whitepaper ‘Samen op weg naar steeds inclusiever onderwijs’