Home Over autisme Levensfases Autisme bij jonge kinderen (0 tm 3 jaar) Kinderopvang Speciale vorm van kinderopvang / Specifieke dagbehandeling

Speciale vorm van kinderopvang / Specifieke dagbehandeling

jonge kinderen van 0 tm 3 jaar

Voor sommige jonge kinderen met autisme is het lastig om een reguliere peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of school te bezoeken, omdat zij intensievere aandacht en begeleiding nodig hebben dan andere kinderen.

 1. Medisch Kinderdagverblijf (MKD): voor kinderen met (ontwikkelings)problemen en een normale intelligentie.
  Een medisch kinderdagverblijf (MKD) biedt dagopvang aan kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar. Een MKD is bedoeld voor kinderen die sterk achterlopen met hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door psychische, lichamelijke of sociale problemen, ADHD, autisme, eetproblemen of slaapproblemen.
  Vaak wordt deze zorg vanuit de Jeugdwet geregeld. Jouw gemeente kan de zorg toewijzen door middel van een indicatie; de huisarts of behandelend kinderarts kan verwijzen naar deze zorg. Soms wordt deze zorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een team deskundigen onderzoekt en behandelt je kind. Bijvoorbeeld een psycholoog, orthopedagoog, fysiotherapeut en logopedist.
 2. Kinderdagcentrum (KDC): voor kinderen die zich minder snel ontwikkelen of een verstandelijke beperking hebben.
  Een kinderdagcentrum is opvang voor kinderen van 2 tot 18 jaar met een (ernstige) ontwikkelingsachterstand of meervoudige beperking. Je kind krijgt er dagbehandeling, dagbesteding en persoonlijke begeleiding. Bijvoorbeeld van een orthopedagoog, logopedist of een creatief therapeut. Deze hulpverleners helpen bij de ontwikkeling van je kind. Verpleegkundige hulp is er voor eventuele medische zorg.
  Ook deze zorg wordt vanuit de Jeugdwet door de gemeente geregeld. Als je kind 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft, kun je een Wet langdurige zorg (Wlz)-indicatie aanvragen.
 3. Specifieke behandelgroepen voor kinderen met autisme en taal- en spraakstoornissen.
  Heeft je kind vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? Dan zijn er speciale behandelgroepen in het hele land, waar je kind twee of drie ochtenden per week terecht kan. Terwijl je kind speelt, leert hij of zij nieuwe woorden, gebaren en vaardigheden. In de groep zitten zeven of acht kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben. Je vindt hier meer informatie.
  Heb je een verwijzing van een arts of audioloog, dan wordt de zorg vergoed door je zorgverzekeraar, de zorg valt onder het basispakket. Ben je naar de behandelgroep verwezen door de gemeente, dan betaalt je gemeente de zorg vanuit de Jeugdwet).
 4. Specifieke opnamegroepen of deeltijdbehandeling voor jonge kinderen met autisme in de ggz (geestelijke gezondheidszorg).

Welke vorm van begeleiding en zorg het beste aansluit bij jouw kind is afhankelijk van zijn of haar ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie ook eens op Regelhulp.nl

 

 

 

Sluiten
Word nu lid!