Home 40 mensen, 40 verhalen Claudine Dietz

Claudine Dietz

Claudine Dietz werkt als klinisch psycholoog met jonge kinderen met (een vermoeden van) ASS en hun ouders. Zij maakt zich vooral hard voor het belang van een vroege signalering en vroege hulp voor kinderen met ASS.

‘Soms wordt er te lang gewacht met het bieden van zorg, terwijl juist op jonge leeftijd zo veel mogelijkheden liggen om de ontwikkeling van het kind gunstig te beïnvloeden. Ik stel dan ook alles in het werk om voor elkaar te krijgen dat kinderen met ASS-kenmerken veel vroeger in hun ontwikkeling worden gesignaleerd en begeleiding krijgen, waardoor latere (eventuele) gedrags- en opvoedingsproblemen kunnen worden voorkomen.

Ook is het handig wanneer een ASS-specialist op een later moment weer even meedenkt met het gezin en helpt om eventuele verschillende zorgtrajecten beter op elkaar af te stemmen. In een autismevriendelijker Nederland is er snellere en betere toegang tot hulpverlening en tegelijkertijd meer ruimte en acceptatie voor ‘anders’ zijn.’

Sluiten
Word nu lid!