Home Over autisme Doelgroepen Verstandelijke beperking Vastgelopen in de zorg

Vastgelopen in de zorg

Uitbehandeld?

Ontwikkeling blijft mogelijk. Altijd

Als je kind, broer of zus moeilijk communiceert bestaat de kans dat de zorg vastloopt. Als familielid krijg je misschien te horen dat hij of zij is ‘uitbehandeld’ of ‘uitgeleerd’. Hier hoef je je echter nooit bij neer te leggen. Want iedereen is in staat om nieuwe dingen te leren, ook mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Maar daarvoor moet je eerst wel iemands individuele ‘gebruiksaanwijzing’ zien te vinden.

Tips:

  • Zorg dat het autisme voorop staat in de zorg, en niet de verstandelijke beperking. Dit betekent onder andere dat er voldoende aandacht is voor behoefte aan structuur en voorspelbaarheid, voor mogelijke over- of onderprikkeling en voor overvraging op sociaal gebied.
  • Vraag aan zorgverleners om te blijven zoeken naar een effectieve manier om te communiceren met je kind, broer of zus. Bijvoorbeeld door middel van plaatjes (zoals pictogrammen, foto’s of tekeningen) of voorwerpen. Schakel indien nodig zelf een deskundige in, bijvoorbeeld een gespecialiseerde logopedist.
  • Vraag aan iedereen om op dezelfde manier te communiceren met je familielid, bijvoorbeeld met behulp van dezelfde plaatjes of voorwerpen.
  • Schakel het Centrum voor Consultatie en Expertise in als de situatie echt uitzichtloos is of dreigt te worden. Zij hebben veel ervaring met autisme in combinatie met een verstandelijke beperking en zijn gespecialiseerd in de meest complexe zorgproblemen: www.cce.nl 
  • Meld eventuele misstanden (eventueel anoniem) bij de organisatie Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten www.klokkenluidersvg.nl