030-2299800
Selecteer Autisme Informatie per Levensfase:
Lotgenotencontact

Voor verschillende leeftijden en doelgroepen

De NVA biedt haar leden vele mogelijkheden om elkaar te ontmoeten: andere ouders, partners en mensen met autisme. Mensen aan wie je niet alles hoeft uit te leggen. Met wie je samen kunt ontspannen, bijvoorbeeld op een Auti-Doe-Dag in een pretpark of bij een toneel- of filmvoorstelling. En regelmatig wordt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten gecombineerd met nuttige informatie: tijdens een themadag, congres of een informatieavond in de regio.

Dit doen wij voor verschillende doelgroepen en op verschillende manieren:

Autthere LogoSamen met een groep van 12 enthousiaste jongeren met autisme ontwikkelen de NVA en het AutismeFonds de AutThere-app. Met behulp van deze app kunnen jongeren met autisme gemakkelijker met elkaar in contact komen, chatten en afspreken om samen op pad te gaan. De app is sinds de Autismeweek 2015 beschikbaar en wordt goed benut. Lees meer over de app op www.aut-there.nl en volg de AutThere-jongeren op FaceBook. 

 

Sociaal isolement doorbreken

Doel van het project AutThere! is om het sociale isolement waar jongeren met autisme vaak in zitten te doorbreken. Via de AutThere-app kunnen jongeren met autisme elkaar gemakkelijker vinden en met elkaar afspreken om samen leuke activiteiten te ondernemen. Om ervoor te zorgen dat deze app jongeren ook echt aanspreekt, worden zij nauw betrokken bij de ontwikkeling ervan. In diverse pittige brainstormsessies ontwikkelt een groep jongeren de app samen met app-ontwikkelaar Indicia en vormgever Canday. Een geweldig proces om te zien hoe deze groep betrokken is bij dit product!

Méér dan een app

De AutThere-app is onderdeel van het bredere project AutThere! Vanuit dit project vindt daarnaast een awareness-campagne plaats in de Autismeweek 2015. Want meer begrip vanuit de samenleving is essentieel om jongeren met autisme écht uit hun sociale isolement te halen.

De jongeren die de app mee ontwikkelen werken ook mee aan deze campagne met de slogan ‘Autisme is niet te genezen, onbegrip gelukkig wel!’ Onder aanvoering van communicatiebureau Westerlingen ontwikkelen de jongeren deze awareness campagne, waarbij zij letterlijk het gezicht worden voor dit thema. 
Lees meer over deze publiekscampagne op: www.watdachtjevanmij.nl

Download hier het artikel over AutThere! in 'Engagement met autisme' en lees meer over de campagne, de app en de jongeren die hierbij betrokken zijn.

VriendenLoterij Logo 2014Zowel de AutThere-app als de awareness campagne in de Autismeweek worden mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.

Voor volwassenen met autisme met een normale tot hoge intelligentie organiseert de NVA lotgenotengespreksgroepen onder leiding van een gespreksleider. De gespreksleiders zijn betrokken en getrainde NVA vrijwilligers met kennis van autisme.

Waarom deze gespreksgroepen?

Het doel van de gespreksgroepen is om volwassenen met autisme met elkaar in contact te brengen en gelegenheid te bieden om met elkaar te praten over hun ervaringen met autisme. De groepen zijn informeel en hebben geen therapeutisch doel.

Wat houden deze gespreksgroepen in?

Elke gespreksgroep heeft een eigen gespreksleider. Veel groepen draaien met een 1e en 2e gespreksleider. Dit zijn betrokken vrijwilligers die kennis van autisme hebben en/of die zelf autisme hebben.

De groepen hebben een informeel karakter en richten zich, in tegenstelling tot professionele hulpgroepen, niet op een specifieke hulpvraag en bijbehorende behandeling. De deelnemers bepalen gezamenlijk de onderwerpen van gesprek. In een veilige omgeving kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen, gevoelens uiten en elkaar helpen met praktische tips en handvatten. Het kan ook een springplank zijn voor het opbouwen van een eigen sociaal netwerk.

De bijeenkomsten worden 1x per maand of per 5 of 6 weken gehouden op een vaste avond.

Ook bij jou in de buurt?

Inmiddels zijn er gespreksgroepen voor volwassenen met autisme actief in diverse NVA-regio’s. Op de regiopagina's vind je meer informatie over deze gespreksgroepen bij jou in de buurt.

Interesse om aan een gespreksgroep deel te nemen?
Hebt u interesse om aan een gespreksgroep deel te nemen of wilt u algemene informatie over de gespreksgroepen, stuur dan een bericht naar: lotgenotencontact@autisme.nl

Interesse om als NVA-vrijwilliger gespreksleider te worden?
Hebt u interesse om gespreksleider te worden in een van de hierboven genoemde plaatsen of wilt u er meer over weten, stuur dan een bericht naar: lotgenotencontact@autisme.nl

Klik hier voor een artikel over lotgenotencontact uit "Engagement met Autisme" nr. 2-2013.

 

 

Het opvoeden van een autistisch kind is een zware taak. Op allerlei gebieden vergt het kind extra zorg en ondersteuning. En het is vaak een hele zoektocht om een goede plek in het onderwijs te vinden, passende zorg en begeleiding en een goede invulling van de vrije tijd. Het kan een steun in de rug bieden om hierover van gedachten te wisselen met andere ouders.

De NVA heeft in elke regio Oudercontactpersonen die gespreksgroepen en andere ontmoetingsmomenten organiseren. Deze ontmoetingsdagen of avonden staan in het teken van elkaars verhaal horen en elkaar daarin ontmoeten: hoe anders is de opvoeding van een autistisch kind en hoe doe je dat naast de opvoeding van een ander kind? Hoe verwerk je en accepteer je autisme?

Voor het bezoeken van de contactmomenten in de regio is een lidmaatschap van de NVA verplicht.  Nieuwe leden worden door het regiobestuur geïnformeerd over de mogelijkheden in de betreffende regio.

Lid worden? Klik hier.

 

Nieuwe lotgenotengespreksgroep in Amersfoort voor ouders met een kind met ASS

Voor ouders met een kind met autisme start er een nieuwe lotgenotengespreksgroep in Amersfoort. De gespreksleider is een betrokken en getrainde NVA-vrijwilliger met kennis van autisme. Het doel van de gespreksgroepen is om ouders met een kind met autisme met elkaar in contact te brengen en gelegenheid te bieden om met elkaar te praten over hun ervaringen, elkaar te steunen en tips uit te wisselen.

De groep in Amersfoort heeft een informeel karakter en richt zich, in tegenstelling tot professionele hulpgroepen, niet op een specifieke hulpvraag en bijbehorende behandeling. Het is een gesloten groep met vaste deelnemers. De deelnemers bepalen gezamenlijk de onderwerpen van gesprek. In een veilige omgeving kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen, gevoelens uiten en elkaar helpen met praktische tips.

De bijeenkomsten worden 1x per maand overdag onder schooltijd gehouden op een nog af te spreken dag, tijdstip en locatie in Amersfoort.

Er start een nieuwe groep zodra er genoeg deelnemers zijn. Voor aanmelden en/of vragen, kunt u naar het onderstaande emailadres mailen. Niet-NVA-leden kunnen ook reageren. Na de eerste bijeenkomst is lidmaatschap van de NVA een voorwaarde.

Reageren kan op nva-utrecht@live.nl.

Nieuwe lotgenotengespreksgroep in Eemnes voor ouders met een kind met ASS

Voor ouders met een kind met autisme start er een nieuwe lotgenotengespreksgroep in Eemnes.
De bijeenkomsten worden 1x per maand overdag gehouden op een nog af te spreken dag (eventueel in het weekend), op een gezellige locatie in Eemnes.
Er start een nieuwe groep zodra er genoeg deelnemers zijn.

Bekijk hier de flyer met meer informatie

In 1998 is de eerste lotgenotencontactgroep ontstaan van partners van mensen met autisme. Zij vonden erkenning en herkenning bij elkaar. Inmiddels worden er in de meeste regio’s gespreksgroepen georganiseerd.

In deze gespreksgroepen komen mensen bij elkaar die een (ex-)-partner hebben met een autisme spectrum stoornis (ASS) of die een sterk vermoeden hebben dat hun partner een dergelijke stoornis heeft. Het doel van de bijeenkomsten is vooral het isolement te doorbreken waarin deze partners zich vaak bevinden, en ook om steun bij elkaar te vinden.

De gespreksgroepen en andere regionale activiteiten zoals themadagen of spreekuren over partnerproblematiek worden georganiseerd door zogenoemde Partnercontactpersonen (PCP-ers). In sommige regio’s biedt het autismeteam van de GGZ specifieke begeleiding aan partners of stellen waar één of beide partners autisme hebben.

Als je te maken hebt met autisme in de relatie kan er veel misgaan. Op de partnercontactbijeenkomsten wordt daarom een podium geboden waar partners van iemand met autisme hun verborgen, specifieke problematiek kunnen spuien. Gevoelens van eenzaamheid, rouw om wat er niet is in de relatie, het zich niet begrepen voelen door de partner en de omgeving, zich schuldig voelen: al dit soort ervaringen worden op een partnercontactbijeenkomst direct herkend. Begrepen worden in je problematiek, het kunnen delen van je specifieke problematiek en soms handvatten aangereikt krijgen om verder te kunnen in een gecompliceerde relatie met autisme zijn belangrijke doelstellingen van lotgenotencontact. Onopgemerkt leed wordt op een lotgenotenavond vaak wél opgemerkt. Lotgenotencontact kan een goede ondersteuning bieden in het proces van erkennen en herkennen, als je met autisme in de relatie te maken hebt. Naast professionele hulp, die soms al geboden wordt, blijken lotgenotencontacten een waardevolle aanvulling te bieden.

Meer informatie over de lotgenotengroepen

Voor meer informatie over lotgenotencontactgroepen kunt u contact opnemen met de regionale aanspreekpunten voor partnercontactpersonen (PCP). Op dit moment zijn nog niet in alle regio's PCP-ers. Wanneer u belangstelling heeft om PCP-er in uw regio te worden neem dan contact op met dolien.buijs@autisme.nl
Download hier het overzicht met alle partnercontactpersonen (laatste update: 16 november 2018) 

Op de activiteitenkalender per regio vindt u meer informatie over de activiteiten die voor en door partners-van worden georganiseerd. U kunt met de genoemde partnercontactpersonen ook telefonisch of per mail contact opnemen.

Download hier de informatiefolder "Als je partner autisme heeft" (PDF)

Coördinatie lotgenotencontact partners: dolien.buijs@autisme.nl


Artikelen over autisme in relaties

Onopgemerkt leed. Over partnerrelatietherapie wanneer sprake is van autisme. Door: Mia Smeltzer. Overgenomen uit het Systeemtheoretisch Bulletin, met toestemming van de verantwoordelijke uitgever: www.Interactie-Academie.be

Column Carla Glaser over 'onopgemerkt leed.' In: Engagement met Autisme

Een rare vogel. In: Engagement met Autisme

Geen wonder. In: Engagement met Autisme

Mijn man en ik. In: Engagement met Autisme

Na 15 jaar. In: Engagement met Autisme

 

 

 

Opgroeien in een gezin met een (vermoedelijk) autistische ouder is vaak heel verwarrend voor een kind:

  • Wat thuis normaal is, is dat in de buitenwereld vaak niet.
  • Wat je geacht wordt te voelen klopt vaak niet met wat je in werkelijkheid voelt.
  • Wat er in jou omgaat lijkt wel niet van belang.
  • Je moet alsmaar rekening houden met de mensen om jou heen.
  • Maar wie houdt er rekening met jou?


Heb je behoefte om beter te begrijpen waarom je bent zoals je bent?
Of wil je je ervaringen eens delen met mensen die gewoon begrijpen wat je vertelt?
Dat kan in het lotgenotencontact voor volwassenen (>18 en zelf niet autistisch) die zijn opgegroeid met een (vermoedelijk) autistische ouder.
De groep wordt informeel geleid door een lotgenoot. Wat er besproken wordt blijft binnen de groep.

Locaties: Alkmaar, Soest, Eindhoven en Apeldoorn. Het aantal locaties voor de ontmoetingen zijn we aan het uitbreiden, zodat er een betere spreiding over het land ontstaat. 

Frequentie: elke 2 maanden, met een stop in de zomer.

Kijk voor de actuele data op www.kindvanauti.nl


Artikel

Een artikel over 'Kinderen-van' verscheen in Engagement nr. 4 van de jaargang 2014.

Klik hier om dit artikel te lezen 

 

Broers en zussen

Een broer of zus met autisme brengt specifieke vragen en problemen met zich mee, die per gezin verschillen. De ene broer of zus heeft niet zoveel last van het autisme en redt zich vrij goed in het leven. Andere broers of zussen met autisme vragen veel extra aandacht en aanpassing van het hele gezin. Een situatie waarin er altijd toestanden zijn. Er niet zomaar een vriendje mee naar huis kan komen en er speciale regels zijn waar iedereen rekening mee moet houden. Dit vraagt veel van de broers en zussen zónder autisme. Er gaat in die situaties veel aandacht naar de persoon met autisme, en veel minder naar hen.

Veel GGZ-instellingen erkennen hoe lastig dit is en organiseren cursussen voor broers en zussen (ook wel ‘brussen’ of ‘brusjes’ genoemd) van verschillende leeftijden. En ook in NVA-regio’s worden incidenteel ontmoetingsdagen georganiseerd voor broers en zussen.

Opa's en Oma's

Vaak hebben opa en oma ook een belangrijke rol in de zorg voor hun kleinkind met autisme. Incidenteel worden regionaal themabijeenkomsten georganiseerd specifiek voor opa's en oma's. Zodat zij elkaar kunnen onmoeten en ervaringen en tips kunnen uitwisselen.

 

In vrijwel alle regio's zijn één of meer Autisme Info Centra (AIC's) gevestigd. Deze worden eveneens bemensd door vrijwilligers en organiseren, naast vaste inloopspreekuren, vaak speciale bijeenkomsten rond een thema. De hierna volgende AIC's heten je welkom (klik op de regionaam voor adressen en inlooptijden):

Regio Friesland
AIC Friesland

Regio Groningen/Drenthe: 
AIC Groningen

Regio Overijssel:
AIC Steenwijk 
AIC Twente-Salland, locatie Daarle

Regio Flevoland: 
AIC Almere

Regio Gelderland: 
AIC Arnhem

Regio Utrecht: 
AIC Utrecht 
AIC Woerden 
AIC Amersfoort 
AIC Hilversum

Regio Noord-Holland: 
AIC Purmerend 
AIC Amsterdam 
AIC Haarlem-Zuid 
AIC Hoofddorp-Haarlemmermeer 
AIC Hilversum

Regio Zuid-Holland: 
AIC Rotterdam 
AIC Delft 
AIC Den Haag

Regio Zeeland: 
AIC Zeeland (geen vaste locatie)

Regio Noord-Brabant: 
AIC De Kempen, locatie Eersel 
AIC De Kempen, locatie Bergeijk 
AIC De Kempen, locatie Oirschot 
AIC De Kempen, locatie Bladel 
AIC De Peel, locatie Helmond 
AIC Eindhoven, locatie Eindhoven 
AIC Eindhoven, locatie Waalre 
AIC Eindhoven, locatie Veldhoven 
AIC Breda 
AIC Tilburg

Regio Limburg: 
AIC Heerlen 
AIC Venlo-Blerick 
AIC Roermond 
AIC Weert (i.o.)

Als je hoort dat je kind autisme heeft, kom je voor veel vragen te staan: wat is het, wat betekent dat voor de opvoeding van ons kind en wat zijn de gevolgen voor ons gezin? Ook de weg naar informatie, hulp en ondersteuning is niet altijd even makkelijk. Op het moment dat de diagnose wordt gesteld, heeft het gezin vaak al een hele zoektocht achter de rug. Velen hebben te maken met onbegrip vanuit de directe omgeving (‘je voedt je kind niet goed op’) en door problemen op school en thuis komt er veel op ouders af.

 

Omdat een sociaal leven lastig is te combineren met autisme, komen veel gezinnen in een isolement terecht. Het Autismecafé is een ontmoetingsplek voor en door ouders van een kind met autisme. Door andere ouders te ontmoeten zie dat je niet de enige bent. Er is begrip voor je situatie, je kunt er kennis en ervaringen uitwisselen en tips en ideeën krijgen van anderen in hetzelfde schuitje. Kwetsbare kinderen verdienen sterke ouders is daarbij ons motto.

 

Het Autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van een kind met autisme, hun familieleden en andere belangstellenden. In een ontspannen sfeer kun je met elkaar praten, ervaringen en tips uitwisselen en informatie krijgen over zaken die te maken hebben met de opvoeding van je kind of je rol als ouder. Het onderlinge contact is een belangrijk onderdeel van het café. Iedere avond staat een thema centraal, bijvoorbeeld: werken, wonen, vrije tijd, onderwijs of hulpverlening. Een groepje ouders zet zich vrijwillig in om de avonden te organiseren: zij kiezen thema’s, zijn aanwezig om andere ouders te woord te staan en formuleren vragen om aan deskundigen voor te leggen. Meestal is er een (ervarings)deskundige gast die informatie geeft over het thema. De gespreksleiding van de avonden wordt verzorgd door een professionele gespreksleider. De toegang is gratis en je hoeft je niet aan te melden.

 

Op onze website www.autismecafe.nl staat meer informatie over de data en locaties van Autismecafés. Neem ook gerust contact op als je in je woonplaats zelf een Autismecafé wil beginnen, we helpen je graag!

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.