030-2299800
Autisme en verstandelijke beperking

Specifieke hulpvragen en zorgpunten

Het hebben van een dubbele diagnose zoals autisme en een verstandelijke beperking brengt specifieke hulpvragen en zorgpunten met zich mee. Ook vraagt deze dubbele diagnose om een op maat gemaakte benadering door begeleiding. De NVA maakt zich sterk voor deze doelgroep en is daarom ook aangesloten bij de koepelorganisatie Ieder(in).

Werkgroep autisme en verstandelijke beperking

De NVA is in 2012 een speciale werkgroep over autisme en een verstandelijke beperking gestart. Hierin zijn ouders en professionals vertegenwoordigd, die met elkaar kijken hoe de specifieke autismezorg voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking kan worden verbeterd. Meer aandacht voor autisme binnen het zorgaanbod kan veel opleveren en ernstig leed voorkomen. Veel zorginstellingen hebben nog geen goed antwoord op de zorgvraag van meervoudig beperkte mensen met psychische stoornissen of gedragsproblemen.

Nog steeds grijpen zorginstellingen te vaak naar vrijheidsbeperkende maatregelen zoals vastbinden en ‘platspuiten’. Veel ouders vinden dit onaanvaardbaar. Zij vertrouwen hun kind niet (meer) toe aan zorginstellingen toe en begeleiden en verzorgen hun kind daarom thuis. Een loodzware taak, die niet zelden ten koste gaat van werk en ook het gezinsleven zwaar op de proef stelt. De werkgroep gaat actief op zoek naar ‘good practices’ en zal deze breed onder de aandacht brengen, onder andere via themadagen en het NVA-ledenmagazine "Engagement met Autisme".

De werkgroep heeft kwaliteitsrichtlijnen opgesteld voor de begeleiding van deze doelgroep. Deze zijn te downloaden via deze link:

Kwaliteitseisen autisme en een verstandelijke beperking

Werkboek voor begeleiders

De dubbele diagnose autisme en verstandelijke beperking vraagt om een speciale benadering door begeleiders in de woon- en werksituatie van deze mensen. Maar hoe ziet deze speciale benadering eruit in alledaagse situaties? Dit blijkt voor de begeleiders nog niet altijd makkelijk. Als mensen met autisme en een verstandelijke beperking niet op de juiste manier benaderd worden, kunnen ze overprikkeld raken en ongelukkig worden.

Sommigen zullen zich in zichzelf terugtrekken, worden angstig, depressief of vertonen veel repeterend gedrag. Bij anderen kan dit leiden tot gedragsproblemen, agressie of zelfverwonding, wat kan leiden tot vrijheidsbeperkende maatregelen. Met een juiste benadering en kennis van zaken kunnen waarschijnlijk veel problemen voorkomen worden of leiden tot vermindering daarvan. Het is daarom belangrijk dat juist begeleiders in de alledaagse woon- en werksituatie van mensen met een verstandelijke beperking kennis krijgen over deze doelgroep.

De NVA, Amarant en het Kennisplein Gehandicaptensector hebben samengewerkt aan een werkboek voor begeleiders van mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Het boek is digitaal beschikbaar op de website van het Kennisplein. Aansluitend zullen er digitale hulpmiddelen ontwikkeld worden ter ondersteuning van de verspreiding van kennis uit het boek.

Aangrijpend ervaringsverhaal

Op YouTube is een korte, indringende film te zien waarin de moeder van 2 kinderen met autisme en een verstandelijke beperking haar zorgen uit over de opvang, nu en in de toekomst, van haar beide zoons. Deze moeder zet zich in voor de NVA werkgroep Autisme en een verstandelijke Beperking.

Bekijk het filmpje via deze link.

Op 4 april is op de themadag Autisme en een Verstandelijke beperking in Noord-Holland een tweede filmpje over dit gezin vertoond, waarin te zien is hoe het nu gaat met dit gezin:

Bekijk het filmpje via deze link

 


 

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.