Home WMO Haarlem meldpunt

WMO Haarlem meldpunt

Deel je ervaringen met ons

Update april 2023
In april hebben Pascal en Caroline een gesprek gehad met Buurts (voorheen VanHier) over de brief de wij als NVA naar de participatieraad Haarlem hebben gestuurd. Reden voor deze brief zijn onze grote zorgen met betrekking tot de continuïteit van passende zorg voor mensen met autisme.

Helaas zijn wij na het gesprek met de heer Gunnink en de heer Lambriex tot de conclusie gekomen dat onze zorgen op korte termijn niet weggenomen worden. Wij hebben de 3 zorgpunten, zoals opgenomen in de brief, wel uitgebreid kunnen toelichten.
De komende weken bespreekt Buurts intern de zorgpunten en gaan ze onderzoeken hoe de informatievoorziening naar cliënten met autisme concreter kan. Hiervoor moeten zij in overleg met de organisaties die cliënten moeten overdragen. Deze organisaties informeren namelijk de cliënten over het overdrachtstraject.

Wij als NVA beraden ons of we een brief aan de wethouder in Haarlem gaan schrijven. De nieuwe opzet in Haarlem heeft als doel om zo veel mogelijk cliënten onder te brengen in de generieke zorg. Dit is een opdracht van de gemeente aan Buurts. In het gesprek vorige week werd ons duidelijk dat per cliënt een nieuwe indicatie wordt opgesteld. Dit was voor ons nieuwe informatie. En maakt onze zorgen nog groter. Naast wisseling van begeleider kan dit dus ook inhouden dat de indicatie naar beneden wordt bijgesteld. Voor mensen met autisme geldt vaak een langdurige achtergrond van behandeling voor uiteenlopende psychische kwetsbaarheden. Minder uren begeleiding en ondersteuning kan leiden tot een terugval. Buurts wil nadenken over toevoegen van specialistische kennis aan de wijkteams, maar dit is nog niet besloten en zeker niet snel gerealiseerd.

Ook blijven wij zorgen houden over de keuzevrijheid. Buurts heeft 1 onderaannemer gecontracteerd voor specialistische autisme begeleiding. Hierdoor is er geen sprake van keuzevrijheid voor de cliënt.

Wij blijven de ontwikkelingen volgen en informeren jullie weer als er ontwikkelingen zijn.

Hartelijke groet,
Pascal van IJzendoorn en Caroline Verkerk


Sinds januari 2023 ziet het zorglandschap in Haarlem er anders uit door de nieuwe aanbesteding. Krijgt u of iemand in uw directe omgeving hier mee te maken, dan horen we graag wat uw ervaringen zijn.

Ons doel is om te inventariseren wat goed gaat en wat nog aandacht verdient. Wij kunnen niet inhoudelijk bemiddelen bij persoonlijke situaties. Mocht het noodzakelijk zijn dat er vragen gesteld moeten worden over het huidige beleid zullen wij dit doen.

Lees ook, NVA stuurt brandbrief naar participatieraad

Onderstaand formulier wordt anoniem verwerkt tenzij u anders aangeeft.