Home Nieuws NVA stuurt brandbrief aan Participatieraad
2 maart 2023 - 'Vrees voor terugval door gedwongen wisseling in begeleiding'NVA stuurt brandbrief aan Participatieraad

De NVA heeft samen met het regiobestuur van NVA Noord-Holland grote zorgen over continuïteit van passende zorg voor mensen met autisme in Haarlem. Door de aanbesteding van de WMO Zorg in Haarlem moeten veel mensen met autisme van begeleider wisselen. Ook maken we ons zorgen over het verdwijnen van opgebouwde expertise bij professionals. De NVA heeft daarom een brief gestuurd aan de Participatieraad in Haarlem.

De nieuwe opzet van de WMO-zorg in Haarlem heeft als doel om zo veel mogelijk cliënten onder te brengen in de generieke zorg. Het lijkt er op dat de hoogte van de indicatie bepaalt of een cliënt in aanmerking komt voor specialistische ondersteuning. Voor mensen met autisme die op dit moment een indicatie hebben met een laag of beperkt aantal uren begeleiding, geldt vaak een langdurige achtergrond van behandeling voor uiteenlopende psychische kwetsbaarheden.

Caroline Verkerk, directeur NVA: “Juist voor deze groep is er nu door de aanbesteding van de WMO Zorg in Haarlem sprake van wisseling in de begeleiding. NVA-leden die in deze categorie vallen, hebben aangegeven te vrezen voor een terugval. Ondersteuning door professionals zonder specialistische kennis van autisme kan immers een negatief gevolg hebben voor de effectiviteit van de begeleiding. Wij hebben de Participatieraad Haarlem daarom gevraagd om te onderzoeken of onze zorg reëel is en zo ja om hiervoor aandacht voor te vragen.”

Maatwerk

Het bijzondere aan de zorg aan mensen met autisme is, is dat het maatwerk betreft. “Hierbij is keuzevrijheid belangrijk om de cliënt op de juiste plek te laten landen”, stelt het regiobestuur van NVA Noord-Holland. “Wisseling van begeleiding kan ervoor zorgen dat cliënten buiten beeld raken. De continuïteit van de zorg voor deze mensen met autisme komt dan in gevaar, met alle risico’s vandien. Wij hebben de participatieraad Haarlem gevraagd om zich in te zetten dat de cliënten die reeds in zorg zijn, gebruik kunnen maken van hun keuzevrijheid. Onderaannemerschap door diverse organisaties kan hiervoor een oplossing zijn.”

Sluiten
Word nu lid!