030-2299800
Selecteer Autisme Informatie per Levensfase:
Autisme Spectrum Stoornis

Kenmerken

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is de verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme.  De term spectrum wordt gebruikt in de zin van een veelkleurige waaier, waarmee aangegeven wordt dat er een grote diversiteit is in de manier waarop autisme zich uit. In de nieuwe versie van het handboek voor psychiaters (DSM-5) zal ASS de officiële benaming worden voor alle vormen van autisme.

Lees meer over wat er verandert voor de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in het nieuwe handboek voor psychiaters: de DSM-5.