Home NVA Groningen en Drenthe Regionale intersectorale autismenetwerken

Regionale intersectorale autismenetwerken

Kennisdeling en samenwerking in het autismenetwerk

In de regionale intersectorale autismenetwerken werken organisaties uit verschillende sectoren met elkaar samen in de zorg voor en ondersteuning van mensen met autisme op alle levensterreinen. In het netwerk zijn organisaties vertegenwoordigd uit o.a. de gehandicaptenzorg, GGZ, jeugdzorg, MEE, onderwijs, werk, CCE en zorgverzekeraars. Ook de NVA is vertegenwoordigd als belangenbehartiger van mensen met autisme.  Op de websites van de netwerken is meer informatie te vinden over welke partijen in de regio betrokken zijn bij het netwerk en wie de coördinator van het netwerk is. Ook staan hier belangrijke adressen op het gebied van zorg en autisme in de regio.

Autisme Netwerk Noord/ Autisme Netwerk Groningen
Coördinator: Roelie Veldhuis
Email: info@autismenetwerknoord.nl
Tel: 06 – 316 700 98
Websites: www.autismenetwerknoord.nl en www.autismegroningen.nl

Autisme Netwerk Noord/ Autisme Expertise Netwerk Drenthe
Coördinator: Roelie Veldhuis
Email: info@autismenetwerknoord.nl
Tel: 06 – 316 700 98
Websites: www.autismenetwerknoord.nl en www.aendrenthe.nl

Sluiten
Word nu lid!