Home NVA Zuid-Holland Regionale intersectorale autismenetwerken

Regionale intersectorale autismenetwerken

Kennisdeling en samenwerking in het autismenetwerk

In de regionale intersectorale autismenetwerken werken organisaties uit verschillende sectoren met elkaar samen in de zorg voor en ondersteuning van mensen met autisme op alle levensterreinen. In het netwerk zijn organisaties vertegenwoordigd uit o.a. de gehandicaptenzorg, GGZ, jeugdzorg, MEE, onderwijs, werk, CCE en zorgverzekeraars. Ook de NVA is vertegenwoordigd als belangenbehartiger van mensen met autisme.  Op de websites van de netwerken is meer informatie te vinden over welke partijen in de regio betrokken zijn bij het netwerk en wie de coördinator van het netwerk is. Ook staan hier belangrijke adressen op het gebied van zorg en autisme in de regio.

Autismenetwerk Zuid-Holland Midden en Midden-Holland
Website: www.autismenetwerkzhn.nl
Coördinator: Wilma van Galen

Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid
Website: www.autismenetwerkzhz.nl
Coördinator: Nel Hofman